Bildkonstnären Raija Malka och kompositören Kaija Saariaho fyller Amos Rex utställningsutrymme på ett nytt och experimentellt sätt sommaren 2021. Deras verk är på en och samma gång måleriskt, rumsligt och musikaliskt. Samtidigt ger det besökaren möjligheter att själv forma utrymmet med sin komposition.

Utställningstiteln, Blick, syftar på bildkonstnären Wassily Kandinskys dikt från 1912. Texten ingår i Kaija Saariahos ljuder i utställningen. De två konstnärernas blickar möts i det tredimensionella utställningsutrymmet.

Blicks rumsliga lösningar kommenterar Amos Rex arkitektur på ett sätt som väcker flera olika sinnen till liv. Tågresenärens blick dröjer sig kvar vid landskapet. Vem är det som rör sig i det inbromsande respektive accelererande tåget? Är det landskapet eller betraktaren? En sekundsnabb blick ger en plötslig insyn i betraktarens inre värld.

Utställningen utgör en sinnlig helhet som lockar oss att dröja kvar. Besökaren kan bidra till Malkas och Saariahos färg- och ljudvärld med sina egna byggstenar.