20210/05 AMOS REX, Raija Malka & Kaija Saariaho, Helsinki

I sommar kommer utställningsbesökarna på Amos Rex att kunna kliva rakt in i Raija Malkas och Kaija Saariahos konstverk. I multisensoriska Blick är publiken medskapare genom att röra sig, observera, fördjupa sig och bygga egna kompositioner. I verket finns också stolar och trappor, där besökaren i lugn och ro kan försjunka i en annan värld.

Utställningstiteln Blick syftar på en dikt av bildkonstnären Wassily Kandinsky från 1912. Den ingår i Kaija Saariahos verk Stilleben, som hörs på utställningen. Helhetsdramatiken i utställningen understryks av verket Blick sound environment, som växte fram ur Stilleben åren 2019–2021. Förutom instrument och sång hör vi också texter på olika språk samt ljud som anknyter till resande och mänsklig kommunikation, såsom fordon, stationer och telefonsvarare. Musikens teman är avstånd och nostalgisk längtan.

Raija Malka har i Blick tagit i bruk olika teman ur sin tidigare produktion och skapat en helhet av dem, en stor installation. Färgen är dess viktigaste element. I sina element använder hon enfärgade och jämna färgytor, där det inte finns något fäste för blicken, ytorna förvandlas till ljus.

Raija Malka och Kaija Saariaho blev bekanta med varandra redan i början av 1980-talet. Under åren då de båda bodde i Paris växte och djupnade deras vänskap. År 1993 föddes tanken på en gemensam utställning, Jungfrun och enhörningen. Därefter har de förverkligat nio samprojekt, utställningar och olika scenkompositioner. Arbetsfördelningen är klar: Raija skapar det visuella utrymmet och Kaija ljudvärlden. Blick är det största gemensamma konstnärliga arbetet för Malka och Saariaho.

Ett avgörande projekt med tanke på Blick var Njord Festivalen i Köpenhamn 2016, som förenade bild och musik. Kaija Saariaho som hade inbjudits att medverka bad Raija Malka bli hennes arbetspartner. Musiken valde man ur Saariahos verk Stilleben och Malkas andel bestod av en stor konstruktion och lådor, som åskådarna kunde göra sina egna kompositioner av. Grundelementen till Blick skapades då, och det är det samarbetet som utställningen i Amos Rex har vuxit fram ur.

Utställningen är en del av Helsingfors Festspels program.

Boka museibesök
 
Blick Gallery guide