20210/05 AMOS REX, Raija Malka & Kaija Saariaho, Helsinki

Blick

I sommar kommer utställningsbesökarna på Amos Rex att kunna kliva rakt in i Raija Malkas och Kaija Saariahos konstverk. I multisensoriska Blick är publiken medskapare genom att röra sig, observera, fördjupa sig och bygga egna kompositioner. I verket finns också stolar och trappor, där besökaren i lugn och ro kan försjunka i en annan värld.

Utställningstiteln Blick syftar på en dikt av bildkonstnären Wassily Kandinsky från 1912. Den ingår i Kaija Saariahos verk Stilleben, som hörs på utställningen. Helhetsdramatiken i utställningen understryks av verket Blick sound environment, som växte fram ur Stilleben åren 2019–2021. Förutom instrument och sång hör vi också texter på olika språk samt ljud som anknyter till resande och mänsklig kommunikation, såsom fordon, stationer och telefonsvarare. Musikens teman är avstånd och nostalgisk längtan.

Raija Malka har i Blick tagit i bruk olika teman ur sin tidigare produktion och skapat en helhet av dem, en stor installation. Färgen är dess viktigaste element. I sina element använder hon enfärgade och jämna färgytor, där det inte finns något fäste för blicken, ytorna förvandlas till ljus.

Utställningen är en del av Helsingfors Festspels program.

Boka museibesök

Blick Gallery guide

Konst­nä­ren

Raija Malka & Kaija Saariaho

Raija Malka studerade textilkonst och måleri vid Konstindustriella
högskolan i Helsingfors mellan 1980 och 1985. Under studieåren deltog hon
i många utställningar med målningar och installationer och började uppleva
sig som en bildkonstnär utan materiella gränser. Det tredimensionella
utrymmet och de stora volymerna har alltid varit det hon intresserat sig
mest för. Malka har också utfört olika scenografiprojekt och
tvärkonstnärliga rumsliga verk. I hennes konst är färger ett viktigt medel för
att förstå och greppa världen. Raija Malka arbetar både i Lissabon och i
Helsingfors.

Kaija Saariaho är en av vår tids mest betydande kompositörer
internationellt sett. Hennes breda produktion omfattar både opera, stora
orkesterkompositioner och mindre vokal- och kammarmusikverk. Typiskt
för Saariahos musik är föreningen av traditionella akustiska instrument och
elektronik och ljud inspelade i olika miljöer. År 1982 blev hon bekant med
sin blivande man, kompositören-konstnären Jean-Baptiste Barrière, som
också kom att bli en viktig arbetskollega. De har tillsammans skapat ett
flertal verk, av vilka ljudvärlden i Blick utgör ett exempel. Kaija Saariaho har
bott i Paris sedan 1984.

Raija Malka och Kaija Saariaho blev bekanta med varandra redan i början av 1980-talet.

Under åren då de båda bodde i Paris växte och djupnade deras vänskap. År 1993 föddes tanken på en gemensam utställning, Jungfrun och enhörningen. Därefter har de förverkligat nio samprojekt, utställningar och olika scenkompositioner. Arbetsfördelningen är klar: Raija skapar det visuella utrymmet och Kaija ljudvärlden. Blick är det största gemensamma konstnärliga arbetet för Malka och Saariaho.

Ett avgörande projekt med tanke på Blick var Njord Festivalen i Köpenhamn 2016, som förenade bild och musik. Kaija Saariaho som hade inbjudits att medverka bad Raija Malka bli hennes arbetspartner. Musiken valde man ur Saariahos verk Stilleben och Malkas andel bestod av en stor konstruktion och lådor, som åskådarna kunde göra sina egna kompositioner av. Grundelementen till Blick skapades då, och det är det samarbetet som utställningen i Amos Rex har vuxit fram ur.

Kaija Saariaho och Jean-Baptiste Barrière: Ekstasis - Ekstra konsert

Utsåld: Torsdag den 19 Augusti, Bio Rex.

Den visuella Ekstasis-konserten erbjuder en sex verks helhet för sångröst, instrument, elektronik och video. I tre av verken är musiken av Kaija Saariaho, och i tre av Jean-Baptiste Barrière. Även videorna är av Barrière.

Solister: Aliisa Neige Barrière, violin; Camilla Hoitenga, flöjt och Raphaële Kennedy, sopran.

Bokningsavgiften är 10 €, garderobavgift ingår i priset.

kl.19. – Utsåld
kl. 21 – Utsåld