Henni Alftan: Darling, 2014. Utställning Så känns det, tillsvidare, på Amos Rex 27.3–8.9.2024. Foto: Stella Ojala / Amos Rex
Henni Alftan: Darling, 2014. Foto: Stella Ojala / Amos Rex

Konsten berör oss eller lämnar oss oberörda på sätt som vi inte alltid själva förstår, än mindre kan sätta ord på. Så känns det, tillsvidare är den första utställningen på Amos Rex som ger en bred presentation av museets samlingar genom en rad verk som talar till känslorna. De drygt etthundra utvalda verken vägleder besökarna från isolation till empati, från extas till nostalgi.

Föreningen Konstsamfundets konstsamling, som förvaltas av Amos Rex, består av mer än 6 000 verk. Grunden för den utgörs av affärsmannen, tidningsutgivaren och konstmecenaten Amos Andersons (1878–1961) egen samling på cirka 400 verk. I museet Amos Andersons Hem, som öppnades på Georgsgatan i Helsingfors våren 2023, och i Söderlångvik gård på Kimitoön finns permanenta utställningar, främst med äldre verk ur samlingen.

På den breda och omfattande presentationen av museets samlingar, Så känns det, tillsvidare visas verk av mer än 70 konstnärer från 1960-talet och fram till idag. I utställningen ingår också ett interaktivt beställningsverk av det internationella konstnärskollektivet Keiken. Detta är det första i Amos serie av verk som använder teknologi på ett innovativt sätt och samtidigt granskar den kritiskt.

Utställningskuratorer är Katariina Timonen, Kai Kartio, Kaj Martin och Krista Mamia.

Samlingsutställningen Så känns det, tillsvidare visas på Amos Rex 27.3–8.9.2024. Vilka de deltagande konstnärerna är offentliggörs i mars 2024. Vi hörs!