Söker du tjänster för skol­grup­per?

Guidningar

Konst­verk­sta­den

Olika färger, liksom avsaknaden av färger eller ett otypiskt uppträdande av dem, påverkar människans känslotillstånd och uppfattningar av omgivningen på många sätt. Under turen undersöks de här effekterna med hjälp av olika uppgifter. Verkstaden passar alla slags deltagare: barn och vuxna, sådana som ställer sig främmande till konst och konstälskare.

Konstverkstaden hålls i Studio Rex och i Sigurd Frosterus-samlingssalen. Guiden leder er också på en kort promenadtur på de parkliknande stigarna i utställningen Den tysta paraden.

Efter konstverkstaden kan ni besöka utställningen på egen hand.

Längd c. 1 timme
Språk finska, svenska, engelska (ryska, estniska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek 15 pers
Pris 200 € / kan inte reserveras r veckoslut + biljetter

 

Intro till Den tysta paraden

På utställningen Den tysta paraden låter besökaren sig ledas av sin egen intuition istället för av en guide. Introt är en guidning som bjuder på en snabb genomgång före själva utställningen. Under introt får man veta om konstnärens bakgrund och verken, därefter skickar guiden vidare deltagarna att gå på utställningen på egen hand. Introt hålls inte i utställningsutrymmena för man kan inte röra sig där i grupp.

Längd c. 20 min.
Språk finska, svenska, engelska (ryska, estniska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek 15 pers / guide
Pris vardagar 80 € + biljetter
veckoslutar 120 € + biljetter

 

Själv­stän­digt besök för grupper

Utställningen Den tysta paraden kan inte besökas av en grupp för utställningen i sin helhet utgör en installationspark med smala stigar på vilka det finns begränsat med utrymme att röra sig. För grupper erbjuder vi Amos Rex konstverkstäder och intro-guidningar, efter vilka guiden stegvis styr deltagarna in till utställningen.

Kontakt bokningar

Bokningar
opasvaraus@amosrex.fi
09 6844 4633 (mån, ons ja to kl. 13–16)