Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Välkommen till Amos Rex!

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare. Nyhetsbrevet är på finska.* pakollinen kenttä


PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Så känns det, tillsvidare
27.3.–8.9.2024

Konsten berör oss eller lämnar oss oberörda på sätt som vi inte alltid själva förstår, än mindre kan sätta ord på. Så känns det, tillsvidare är den första utställningen på Amos Rex som ger en bred presentation av museets samlingar genom en rad verk som talar till känslorna. De drygt etthundra utvalda verken vägleder besökarna från isolation till empati, från extas till nostalgi.

Föreningen Konstsamfundets konstsamling, som förvaltas av Amos Rex, består av mer än 6 000 verk. Grunden för den utgörs av affärsmannen, tidningsutgivaren och konstmecenaten Amos Andersons (1878–1961) egen samling på cirka 400 verk. I museet Amos Andersons Hem, som öppnades på Georgsgatan i Helsingfors våren 2023, och i Söderlångvik gård på Kimitoön finns permanenta utställningar, främst med äldre verk ur samlingen.

På den breda och omfattande presentationen av museets samlingar, Så känns det, tillsvidare visas verk av mer än 70 konstnärer från 1960-talet och fram till idag. I utställningen ingår också ett interaktivt beställningsverk av det internationella konstnärskollektivet Keiken. Detta är det första i Amos serie av verk som använder teknologi på ett innovativt sätt och samtidigt granskar den kritiskt.

Utställningskuratorer är Katariina Timonen, Kai Kartio, Kaj Martin och Krista Mamia.

Samlingsutställningen Så känns det, tillsvidare visas på Amos Rex 27.3–8.9.2024.

Läs mer.

Josefina Nelimarkka, The Cloud of Un/Knowing. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Josefina Nelimarkka: The Cloud of Un/Knowing
27.3–8.9.2024

Josefina Nelimarkkas (f. 1982) utställning The Cloud of Un/knowing i Studio Rex får oss att rikta blicken uppåt. Konstnären undersöker moln och deras roll i vattnets kretslopp på jordklotet. På utställningen finns verk som förändras i realtid och teknologi som styrs av klimatdata – konstverken reagerar på vädret utanför!

Utställningen är kuraterad av Anastasia Isakova.

Läs mer

Studio Rex

Under våren och sommaren visas en utställning av Josefina Nelimarkka i konstverkstaden Studio Rex.

Uppgifter

Uppgifter

Före besöket

I Amos Rex samlingar finns många verk vars namn redan i sig är som konst. I synnerhet samtida konstverks namn berättar inte alltid rakt ut vad verket föreställer, och kan istället vara tips om en möjlig synvinkel (jämför till exempel med namn på filmer och låtar). I den här uppgiften väljer eleven ett verknamn från den nedanstående listan och skapar en egen tolkning av verket. Läraren kan bestämma tekniken, eller så får eleven välja själv (till exempel måleri, text, ljudspår eller föreställning – det har ingen betydelse med vilken teknik det ursprungliga verket är gjort).

 • Ond bullhämnare
 • Så känns det, tillsvidare
 • Petri är svartsjuk
 • Häst nr. tre
 • Porträtt av Amos Anderson
 • Napp
 • Den nyfikne
 • Röd
 • Land ropar: Hav!
 • Go Bananas
 • Den nordliga korvtänkarens misslyckade fokusering
 • Morotspuré klockan halv fem
 • Mörker över Böle
 • Multikosmos

Under utställningsbesöket kan ni bekanta er med originalverken och fundera på hur de skiljer sig från era egna tolkningar. Finns det likheter? Varför tror ni konstnären gett verket just det här namnet? Museets diskussionsguider kan hjälpa er hitta verken på utställningen!

På museet

Det talas mycket om de känslor och tankar som konsten väcker, men ibland känner man ju ingenting när man ser konst.

Välj ett verk under besöket som du vid första anblick helst bara vill gå förbi. Du kanske tycker det är tråkigt eller till och med irriterande. Stå tyst framför verket i en minut och utforska det så noga du kan: alla detaljer, färger, former. Titta inte bort från verket.

Stäng därefter ögonen och försök minnas allt du såg. Gör det i en minut, även om du inte längre kommer ihåg något mer.

Fick du några tankar om verket – hurudana?

(Du har inte misslyckats med uppgiften, även om verket känns precis lika tråkigt som tidigare.)

På museet / efter besöket 

I paruppgiften väljer båda eleverna ett verk som de ställer sig framför. Den ena börjar med att föreställa sig hur det var att befinna sig i konstnärens arbetsrum då verket kom till, och berättar för sitt par om vad som hände då. Hur såg processen ut? Hurudana var arbetsskedena, vad använde konstnären för redskap, varifrån kom materialet osv. Hur kände sig konstnären? Det är fritt fram att använda sin fantasi.

Därefter upprepas uppgiften då den andra eleven rapporterar om det andra verket.

Om tekniken som anges på verkskylten är obekant kan man fråga läraren eller en diskussionsguide på utställningen.

Efter besöket

Uppgiften görs i små grupper, par eller självständigt.

Bestäm först en rutt eller tidsgräns (till exempel 15 min runt skolan), och gå en promenad. Fotografera eller ta med små objekt som väcker ert intresse under promenaden. Det kan till exempel vara en sten med fin form eller en bild av en spricka i ett fönster. Undersök era fynd när ni återvänder till klassrummet. Nu har ni en samling. Vad berättar den? Varför just de här föremålen, har de något gemensamt? Hurudant skulle ett museum med en sådan samling vara?

På plats / under besöket 

På två ställen i utställningen Så känns det, tillsvidare kan man pröva Amos Rex nya kortspel. Be om hjälp av personalen om ni inte hittar bänkarna där korten finns! Kortleken kan användas på vilken utställning som helst och lärare med OAJ-kort får 15% rabatt på den i museibutiken.

Breathe – andas liksom

seriealbum

På våren 2024 ger Amos Rex i samarbete med SKS ut ett seriealbum som riktar sig till unga (12+). I albumet får vi följa med två 14-åringars försök att hitta en väns konstverk i ett stort och besynnerligt museum. Boken är illustrerad av Ulla Donner, och den kan användas i konstundervisningen. Lärare med OAJ-kort får 15% rabatt på boken i museibutiken.

Guidningar

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

booking@amosrex.fi

Museets regler

Museireglerna finns till både för konstverkens och för besökarnas skull. Konstmuseernas uppgift är att presentera värdefulla verk till glädje för besökarna på ett sätt som inte riskerar konstverkens framtid!

 • Man får inte ta med sig drycker eller ryggsäckar eller stora väskor till utställningsutrymmena.
  Om man spiller ens en enda droppe vätska på verken kan de förstöras. Stora väskor och ryggsäckar kan av misstag röra vid konstverken och åstadkomma skråmor på dem.
 • Man får gärna ta foton, men bara utan blixt.
  Verken är känsliga för ljus, till exempel teckningar och målningar bleknar när de utsätts för ljus.
 • Man får inte röra vid verken, om det inte uttryckligen är tillåtet.
  Konstverken kan skadas och bli smutsiga eller förflyttas från sin ursprungliga plats.
 • Visa andra grupper hänsyn under besöket.
  Om ni besöker utställningen utan guide ber vi er att ge förtur till grupper som lotsas av en guide.
 • Läraren ansvarar för sin grupp under hela besöket.

Övrigt

 • Det finns tyvärr inga utrymmen i museet där man kan äta sin färdkost. Om vädret tillåter rekommenderar vi att man äter sin färdkost ute på kullarna på museets innergård. Det finns också kaféer nära museet.