Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare.
* Dessa fält måste fyllas i


Välkommen till Amos Rex!

PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

21.9.2022–26.2.2023
Hans Op de Beeck, The Horseman, 2020. Bild: Studio Hans Op de Beeck.

Hans Op de Beeck: Den Tysta Paraden 21.9.2022–26.2.2023

Hans Op de Beeck är känd för sina storskaliga installationer och figurativa skulpturer, där en avsikt är att fånga frusna ögonblick, men han rör sig inom många olika konstformer på olika sätt. I hans så gott som monokromatiska konstvärld ingår måleri, animation, texter, teckningar, fotografier, videor, opera och teater. Den belgiske konstnären skapar ett nytt slags uppslukande och omvälvande installationer, där han inbjuder betraktaren att fundera över vardagsögonblick lika väl som existentiella frågor kring varför vi finns till.

Hans Op de Beeck bor och arbetar i Bryssel i Belgien. Hans arbeten har visats på både separat- och grupputställningar runt om i världen och visas nu för första gången i Finland.

Läs mera om utställningen

Museets regler

Museireglerna finns till både för konstverkens och för besökarnas skull. Konstmuseernas uppgift är att presentera värdefulla verk till glädje för besökarna på ett sätt som inte riskerar konstverkens framtid!

 • Man får inte ta med sig drycker eller ryggsäckar eller stora väskor till utställningsutrymmena.
  Om man spiller ens en enda droppe vätska på verken kan de förstöras. Stora väskor och ryggsäckar kan av misstag röra vid konstverken och åstadkomma skråmor på dem.
 • Man får gärna ta foton, men bara utan blixt.
  Verken är känsliga för ljus, till exempel teckningar och målningar bleknar när de utsätts för ljus.
 • Man får inte röra vid verken, om det inte uttryckligen är tillåtet.
  Konstverken kan skadas och bli smutsiga eller förflyttas från sin ursprungliga plats.
 • Visa andra grupper hänsyn under besöket.
  Om ni besöker utställningen utan guide ber vi er att ge förtur till grupper som lotsas av en guide.
 • Läraren ansvarar för sin grupp under hela besöket.

Övrigt

 • I vissa av förvaringsboxarna finns en stickkontakt, där man kan ladda sin mobiltelefon.
 • Det finns tyvärr inga utrymmen i museet där man kan äta sin färdkost. Om vädret tillåter rekommenderar vi att man äter sin färdkost ute på kullarna på museets innergård. Det finns också kaféer nära museet.

Guidningar

OBS!

Utställningen Den tysta paraden består av smala stigar, varför man tyvärr inte kan besöka utställningen som grupp (gäller även grupper av vuxna).

Vi erbjuder konstverkstäder för skolbarn i alla åldrar. För gymnasieelever/studenter på andra stadiet erbjuder vi intro-guidningar. Efter intro-guidningen guiden stegvis styr deltagarna in till utställningen.

Grund- och mellanstadieelever ska besöka utställningen under överinseende av en lärare, vilket inte är möjligt i utställningens smala stigar.

Konst­verk­sta­den

Olika färger, liksom avsaknaden av färger eller ett otypiskt uppträdande av dem, påverkar människans känslotillstånd och uppfattningar av omgivningen på många sätt. Under turen undersöks de här effekterna med hjälp av olika uppgifter. Verkstaden passar alla slags deltagare: barn och vuxna, sådana som ställer sig främmande till konst och konstälskare.

Konstverkstaden hålls i Studio Rex och i Sigurd Frosterus-samlingssalen. Guiden leder er också på en kort promenadtur på de parkliknande stigarna i utställningen Den tysta paraden.

Efter konstverkstaden kan ni besöka utställningen på egen hand.

Längd ca. 1 timme
Språk svenska, finska, engelska (på begäran ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek max. 15 personer / guide och (1 vuxen per 15 barn)
Pris 60 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar kl. 11.

 

Hans Op de Beeck, The Horseman, 2020. Bild: Studio Hans Op de Beeck.

Intro

På utställningen Den tysta paraden låter besökaren sig ledas av sin egen intuition istället för av en guide. Introt är en guidning som bjuder på en snabb genomgång före själva utställningen. Under introt får man veta om konstnärens bakgrund och verken, därefter skickar guiden vidare deltagarna att gå på utställningen på egen hand. Introt hålls inte i utställningsutrymmena för man kan inte röra sig där i grupp.

Intro-guidningar erbjuds endast till gymnasieelever/studenter på andra stadiet eftersom guiden efter introduktionen leder deltagarna in i utställningen på egen hand.

Längd ca. 20 minuter
Språk svenska, finska, engelska (på begäran ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek max. 15 personer / guide och (1 vuxen per 15 barn)
Pris 30 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar kl. 11.

 

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

opasvaraus@amosrex.fi