Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Välkommen till Amos Rex!

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare. Nyhetsbrevet är på finska.* pakollinen kenttä


PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Generation 2023 Amos Rex

Generation 2023
29.3–20.8.2023

Generation är en triennal, alltså en utställning som återkommer vart tredje år. Detta är den tredje Generation-utställningen. Ansökan till utställningen var öppen för alla i åldern 15–23. Bland alla de engagerade ansökningarna valde juryn ut 50 konstnärer och konstnärsteam.

I verken söker konstnärerna nya sätt att närma sig dagens stora frågor. Många av verken får oss att vända blickarna mot tillståndet i naturen och samlevnaden mellan människa och natur. Hur kan vi förändra en relation, där den ena parten ständigt har blivit lidande och den andra har fått all nytta? Verken tar också upp frågor om könsidentitet och utseendenormer och hjälper oss att ifrågasätta invanda idéer. Mental hälsa, känslorna som pandemin väckte och digital utmattning är också teman som ungdomarna funderar på med konstens hjälp – för många är konstskapandet ett sätt att hantera svåra känslor. I utställningen ingår också performativa verk, som vänligt vill locka oss ut ur våra bubblor så att vi kan uppleva konst tillsammans.

Här ser du vilka tider de performativa verken visas: Generation 2023 performativa verk.

Konstnärerna i utställningen har valts av en jury bestående av sju personer: ordföranden, koreografen och regissören Ima Iduozee, Generation 2020-konstnärerna Anna-Karoliina Vainio och Alex Luonto samt Amos Rex museichef Kai Kartio, kuratorn Anastasia Isakova, utställningsassistenten Krista Mamia och kuratorn för publikarbetet Laura Porola.

Läs mera om utställningen

Uppgifter

Före besöket

Vad tror du att ni kommer att se på Amos Rex?

 1. Skriv upp 10 saker.
  Uppgiften kan göras själv eller i par/grupp. Ni kan börja med att diskutera om vad ni tidigare har sett på konstmuseer. Om ni inte har besökt ett konstmuseum tidigare, så gör det ingenting – man kan ändå gissa!
 2. Gör också en annan lista på saker (10 punkter) som du skulle vilja se på ett konstmuseum. Du kan göra en lista på teman, konsttekniker eller nämna någon särskild konstnär. Kanske är du intresserad av hurdana bänkar museet har.
 3. Jämför listorna, har de några gemensamma punkter?

Du kan ta listorna med till museet och kolla hur många träffar du får!

i museet

En av konstens uppgifter är att väcka känslor hos betraktaren. En del av verken i Generation 2020 är väldigt laddade och kan skapa olika stämningar: glädje, sorg, ångest, irritation osv. Vad känner ni under utställningsbesöket, vilka känslor väcker konstverken och varför? Kan ni förklara era känslor i ord? Vad beror det på om verket inte väcker några känslor alls?

Uppgiften kan göras tillsammans då ni går omkring på utställningen (yngre elever/förskoleelever) eller så skriver ni ner era tankar under besöket (äldre elever).

i museet / efter besöket

Välj ett eller flera videoverk som ni ser från början till slut under besöket – antingen en eller flera gånger, beroende på verkets längd. Skriv ner era iakttagelser om ni gör uppgiften individuellt (äldre elever) eller diskutera i grupp under besöket (yngre elever/förskoleelever):

 • Vad händer i videon?
 • Vem har gjort den?
 • Vem/vad framträder i videon?
 • Hur skulle videon se ut i någon annan form, till exempel som målning eller skulptur?

i museet 

I Sigurd Frosterus-salen råder en helt annan stämning än i huvudutställningen. Välj ett favoritverk (individuellt eller i grupp) och ta reda på hur gammal konstnären var då verket kom till. 

All konst har en gång varit samtidskonst, hur skiljer sig den modernistiska stilen (som präglar samlingen) från dagens bildkonst?  

Efter besöket 

Generation-utställningen hålls vart tredje år och ansökan är öppen för alla i åldern 15–23. Nästa Generation hålls om tre år.

 • Hurdana verk skulle du själv vilja ansöka med?
 • Fundera på ett verkförslag, tänk åtminstone på följande:
 • Vad handlar verket om?
 • Material eller teknik, hur är verket gjort? Består det av en teckning, av något som slängts och dängts eller kanske av tuggade tuggummin?
 • Hur stort är verket och hur ska det presenteras i rummet? Hänger det från taket eller på en vägg? Eller kanske det ska fästas på besökarna då de går in i utställningssalen?

Bara fantasin sätter gränser!
Gör en skiss/plan över verket i den teknik som ni har valt.

P.S: Om ni gör verket i smågrupper eller parvis ska ni också fundera på arbetsfördelningen. Gör ni allt tillsammans, eller agerar någon till exempel fotograf och någon annan uppträder?

Guidningar

Guidning

På den guidade rundturen leder vår expert gruppen genom utställningen Generation 2023 som omfattar verk av femtio konstnärer. Fokus ligger på utställningens allmänna teman och ett urval av de utställda verken. I mån av möjlighet skräddarsyr guiden gärna rundvandringen enligt gruppens önskemål. Ge så mycket information som möjligt om er grupp då ni gör bokningen.

Längd ca 45 min.
Språk svenska, finska, engelska (på begäran: franska, tyska, italienska, spanska och japanska)
Gruppstorlek max. 25 elever/guide*
Pris 50 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar alltid kl. 11.00.

* = En vuxen/15 barn.

Intro

Intro är en kort guidning som fungerar som vägledning till utställningen innan gruppen sedan vandrar runt på egen hand. Under introt får ni mera information om bakgrunden till utställningen, en kort översikt över dess olika teman och en mera ingående presentation av ett specifikt verk.

Längd ca 20 min.
Språk svenska, finska, engelska (på begäran: franska, tyska, italienska, spanska och japanska)
Gruppstorlek max. 25 elever/guide
Pris 30 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar alltid kl. 11.00.

*  = En vuxen/15 barn. Efter introt går man runt i utställningen på egen hand i smågrupper (grupper från daghem och åk 1–6 bara i sällskap av en vuxen).

Konst­verk­sta­den 

I konstverkstaden fokuserar vi på vilka känslor samtidskonsten väcker och hur de kan uttryckas, med utgångspunkt i det stora utbudet av olika material som används i verken på Generation 2023.

I konstverkstaden Studio Rex får gruppen bekanta sig med olika konstnärsmaterial och sätt att skapa konstverk. För att studera relationen mellan materialet och konstverkets innehåll görs bland annat en installation och en skrivuppgift.

I konstverkstaden ingår också en guidad rundtur på utställningen.

Längd ca 1,5 h
Språk svenska, finska, engelska (på begäran: franska, tyska, italienska, spanska och japanska)
Gruppstorlek max. 25 elever/guide
Pris 70 € / kan inte bokas för veckoslut
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar alltid kl. 11.00.

* = En vuxen/15 barn.

Besök på egen hand

Tänk på att alltid boka gruppbesök på förhand, så vi kan betjäna er så bra som möjligt på plats. Om det är rusning till museet har förhandsbokade grupper förtur. Om ni inte har meddelat om er ankomst i förväg måste ni vara beredda på att vänta, eller komma på nytt då det är färre besökare.

Vi ber er hålla undan om ni stöter på guidade grupper i utställningslokalen.

Gruppstorlek max. 25 elever och 1 lärare/15 barn*
Pris gratis inträde till museet (för elever och lärare till och med andra stadiet)

*= Rundvandring på utställningen i smågrupper. Grupper från daghem och åk 1–6 bara i sällskap av en vuxen.

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

opasvaraus@amosrex.fi

Museets regler

Museireglerna finns till både för konstverkens och för besökarnas skull. Konstmuseernas uppgift är att presentera värdefulla verk till glädje för besökarna på ett sätt som inte riskerar konstverkens framtid!

 • Man får inte ta med sig drycker eller ryggsäckar eller stora väskor till utställningsutrymmena.
  Om man spiller ens en enda droppe vätska på verken kan de förstöras. Stora väskor och ryggsäckar kan av misstag röra vid konstverken och åstadkomma skråmor på dem.
 • Man får gärna ta foton, men bara utan blixt.
  Verken är känsliga för ljus, till exempel teckningar och målningar bleknar när de utsätts för ljus.
 • Man får inte röra vid verken, om det inte uttryckligen är tillåtet.
  Konstverken kan skadas och bli smutsiga eller förflyttas från sin ursprungliga plats.
 • Visa andra grupper hänsyn under besöket.
  Om ni besöker utställningen utan guide ber vi er att ge förtur till grupper som lotsas av en guide.
 • Läraren ansvarar för sin grupp under hela besöket.

Övrigt

 • I vissa av förvaringsboxarna finns en stickkontakt, där man kan ladda sin mobiltelefon.
 • Det finns tyvärr inga utrymmen i museet där man kan äta sin färdkost. Om vädret tillåter rekommenderar vi att man äter sin färdkost ute på kullarna på museets innergård. Det finns också kaféer nära museet.