Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare.
* Dessa fält måste fyllas i


Välkommen till Amos Rex!

PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Bill Viola: Inner Journey

22.9.2021–27.2.2022
Bill Viola, Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall), 2005.  Kuva: Kira Perov © Bill Viola Studio Amos Rex 2021
Bill Viola, Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall), 2005. Bild: Kira Perov © Bill Viola Studio

Bill Viola: Inner Journey

22.9.2021–27.2.2022

Utställningen Inner Journey är, som namnet antyder, en resa in i oss själva. Den amerikanska konstnären Bill Viola (f. 1951) har länge varit en av vår tids mest uppskattade video- och installationskonstnärer. Hans episka videoinstallationer är till storleken och känsloladdningen både intima och storslagna på samma gång; de lockar åskådaren att kliva in i verken för att uppleva stämningen i dem.

Utställningen består helt och hållet av videoverk. Ibland kan det kännas utmanande att stanna upp vid ett videoverk och koncentrera sig på det. I UPPGIFTSBANKEN finns tips om hur man kan se på videokonst och hur man kan fördjupa sig i Violas värld av videoinstallationer som väcker starka känslor.

Videornas längd varierar från 5 till mer än 30 minuter. Vid en del verk kan det vara en god idé att ta sig tid och sätta sig bekvämt, museet har sittunderlag och bärbara stolar som ni kan låna under ert besök.

Vi ber lärare beakta att utställningen kan vara ganska spännande för de känsligaste och yngsta besökarna. Det är dunkelt i rummen och i en del verk förekommer höga ljud. Utställningen tar upp livets stora frågor, som födelse och död. I en del verk förekommer nakna människor och i många av dem visas människor mitt bland starka element, som eld eller vatten.

Lärare som har en gällande gruppbokning är välkomna att komma och titta på utställningen i förväg. Du kan också bekanta dig med hur utställningen är uppbyggd med hjälp av den här kartan.

Innehållsvarning:
mörker, höga ljud, nakenhet, ångestladdad stämning

uppgiftsbank

Be­rät­tel­se(?)

På plats, efter besöket

I videokonsten finns inte nödvändigtvis någon tydlig början eller något tydligt slut. Välj ett verk som du tycker att saknar både början och slut och hitta på en egen berättelse till det. Efteråt kan du läsa verktexten och jämföra – har du och konstnären ungefär samma idé om verket, eller väckte det helt andra tankar i dig?

Uppgiften kan också göras som ett grupparbete och då kan alla vara med om att hitta på en historia. Mellan utställningsrummen finns platser där grupper kan diskutera i lugn och ro utan att störa andra besökares upplevelse.

Rörlig målning

På plats

Om man inte är van vid att titta på videokonst kan det kännas lite svårt till en början.
Föreställ dig att verket är en målning som rör sig. Vilka färger finns där? Hurdana former? Om rörelserna vore penseldrag, hurdana skulle de då vara? Skulle verket vara målat i akvarell, oljefärg eller i någon annan teknik?

I den nedre foajén finns konstnärsgruppen teamLabs verk Enso. Verket är som ett penseldrag i videoform. Ni kan studera Enso tillsammans innan ni går in på utställningen.

Tryckande stämning

På plats, efter besöket

I många av Bill Violas verk råder en tryckande stämning som kan vara svår att definiera. Är verket lugnande, skrämmande, ångestfyllt eller något helt annat? Välj ett eller flera verk och skriv upp allt som påverkar stämningen i utställningsrummet. Hittar du likheter mellan Violas verk och filmer som du har sett? Påverkar kameravinkeln eller ljudlandskapet hur du upplever verket? Eller videons storlek och snabbhet? Beskriv dina observationer.

Du kan också studera de andra museibesökarna i smyg. Hur reagerar de på verken?

Använd sinnena

På plats

I Bill Violas verk är det inte bara de rörliga bilderna som är viktiga, utan också ljuden. Ställ dig framför ett verk, slut ögonen och koncentrera dig enbart på ljudet. Hurdana bilder ser du framför dig då du lyssnar? Passar videon och ljudet ihop, eller tycker du att de på något vis står i konflikt med varandra?

Konst­testar­na

Bästa åttondeklassist, välkommen till Amos Rex!

Vår sida för konsttestarna finns här:

Konsttestarna

Guidningar

Bill Viola, Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall), 2005.

Guidad rund­vand­ring

Boka en aktiverande guidning till utställningen Inner Journey för dig och din grupp.

Här gör vi, som utställningstiteln säger, en inre resa där vi funderar på utställningens centrala teman med hjälp av uppgifter och diskussioner. Under rundvandringen fördjupar vi oss i några verk tillsammans med guiden och stannar upp ett slag inför livets stora frågor. Var upphör du och var börjar konsten?

 

Längdt ca. 45 minuter
Språk svenska, finska, engelska (på begäran ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek max. 15 personer / guide
Pris 50 € (endast vardagar)

 

Besök på egen hand

Besök utan guide är tyvärr inte möjliga för tillfället, på grund av koronavirussituationen.

 

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

opasvaraus@amosrex.fi