Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare.
* Dessa fält måste fyllas i


Välkommen till Amos Rex!

PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Underjorden

2.4–21.8.2022
Mariele Neudecker, Over and Over, Again and Again, 2004, Bild: David Lambert.

Underjorden är en utställning, där man kan ta sig under jorden med hjälp av historier berättade i form av målningar, skulpturer, fotografier och videoverk. Över 60 internationella konstnärer deltar med över hundra verk, som alla har det underjordiska som tema i en eller annan form. En del av dem är konstnärer från tidigare perioder som i sina verk har avbildat forna myter eller en mäktig övernaturlig upplevelse. En del är i sin tur nutidskonstnärer som undersöker allt från katakomber till hur vi tar hand om vår jord och hur det påverkar vår gemensamma framtid.

Läs mera om utställningen

OBS! En del av konstverken kan vara utmanande för barn och unga, läs noggrannare beskrivningar om verken här: Stöd inför besöket

Uppgiftsbank

före besöket

Inledande förberedelse för läraren: printa ut den här listan, klipp den i bitar och lägg lapparna i en hatt eller i en skål.

Mytisk figur-lappar

Förvandla dig själv till en mytisk figur!

Varje elev plockar upp tre lappar ur hatten. Förena djuren på papperslapparna på ditt eget sätt genom att rita. Du kan till exempel rita en figur som har elefantöron, människofötter och en orms kropp. Alternativt kan du koncentrera dig enbart på huvudet: rita ett huvud med flugögon, lejonöron, gristryne … Om du är snabb kan du gå efter nya lappar och skapa fler mytiska varelser. Vem är den här nya varelsen, och vad vill du berätta om den? Var bor den? Har den trollkrafter?

före besöket / efter besöket

Hur mycket missar vi när vi promenerar omkring i staden eller i naturen utan att titta neråt mot marken kring våra fötter? Leta efter konstverk på marken när ni till exempel är på väg till museet, eller på väg bort från museet. Konstverket kan vara: en fint formad sten, en betongplatta som gått sönder på ett intressant sätt, en växt som bestämt sig för att leva på ett speciellt ställe, ett hål, skräp (den enas skräp är den andras skatt), eller en skalbagge. Du kan fota verken, eller anteckna det du sett, eller plocka med dig dem som ett minne.

PS. Också på utställningsgolvet finns ett verk som bara de som tittar efter riktigt noggrant lägger märke till.

på plats

Välj tillsammans/parvis/självständigt ut ett verk (4 st. allt som allt) ur varje utställningstema och skapa en berättelse kring dem. Förse berättelsen med åtminstone följande saker: en huvudfigur, en scen, en situation, och beskriv stämningen. Skriv upp era val så ni minns dem. Det får förekomma flera än fyra verk i berättelsen, det får också förekomma färre än fyra. Skriv berättelsen tillsammans efter besöket och framför den inför de övriga. Ni kan komplettera berättelsen med till exempel fotografier.

Utställningens avslutande del (Människans spår) inbegriper verk som tar upp svåra och tunga ämnen. Verken berättar till exempel om miljöhot eller våld, antingen i mänsklighetens historia eller utifrån konstnärens personliga erfarenheter. Stanna upp vid åtminstone ett av de här verken och stå kvar i tysthet en stund. Hur känns det, vilka tankar väcker verket? Kan du försätta dig själv i konstnärens situation, vet du inte om du ska skratta eller gråta? Eller vill du helst bara fly från platsen?

Man behöver inte berätta om sina egna tankar eller känslor för de andra om man inte vill. Också riktigt svåra känslor är tillåtna när man betraktar konst, och ett konstmuseum är rätt plats att öva sig i hur man hanterar sådana känslor. En diskussion om de svåra känslor ett verk har satt igång kan vara intressant och öppna upp för nya synvinklar. Om ni vill kan ni i par diskutera de tankar som verken som ingår i Människans spår väcker i er. Det finns också diskussionsguider på plats som man gärna får diskutera med.

Museets regler

Museireglerna finns till både för konstverkens och för besökarnas skull. Konstmuseernas uppgift är att presentera värdefulla verk till glädje för besökarna på ett sätt som inte riskerar konstverkens framtid!

 • Man får inte ta med sig drycker eller ryggsäckar eller stora väskor till utställningsutrymmena.
  Om man spiller ens en enda droppe vätska på verken kan de förstöras. Stora väskor och ryggsäckar kan av misstag röra vid konstverken och åstadkomma skråmor på dem.
 • Man får gärna ta foton, men bara utan blixt.
  Verken är känsliga för ljus, till exempel teckningar och målningar bleknar när de utsätts för ljus.
 • Man får inte röra vid verken, om det inte uttryckligen är tillåtet.
  Konstverken kan skadas och bli smutsiga eller förflyttas från sin ursprungliga plats.
 • Visa andra grupper hänsyn under besöket.
  Om ni besöker utställningen utan guide ber vi er att ge förtur till grupper som lotsas av en guide.
 • Läraren ansvarar för sin grupp under hela besöket.

Övrigt

 • I vissa av förvaringsboxarna finns en stickkontakt, där man kan ladda sin mobiltelefon.
 • Det finns tyvärr inga utrymmen i museet där man kan äta sin färdkost. Om vädret tillåter rekommenderar vi att man äter sin färdkost ute på kullarna på museets innergård. Det finns också kaféer nära museet.

Guidningar

Intro

Vad har metrofärden och Alice i Underlandet gemensamt? Och varifrån ska man börja bekanta sig med de över hundra verken på utställningen? Introt är en kort guidad tur som ger besökaren grundläggande information inför utställningsbesöket. Under introt får ni höra om bakgrunden till utställningen och dess olika teman i korthet. Dessutom får ni stifta närmare bekantskap med ett av utställningens verk. Därefter kan gruppens medlemmar röra sig fritt i utställningen.

 

Längd ca. 20 minuter
Språk svenska, finska, engelska (på begäran ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek max. 25 personer / guide och (1 vuxen per 15 barn) 
Pris 30 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar kl. 11.

 

Guidning

Från romantikens grottor till Minotauros labyrint och från underjordiska fantasivarelser till kusliga katakomber. Våra guider tar med er på en resa i Underjorden, där ni får bekanta er med hur konstnärer från förr och idag behandlat det underjordiska i sina verk. Besöket kan anpassas enligt gruppens egna önskemål och intresseområden!

Längd ca. 45 minuter
Språk svenska, finska, engelska (på begäran ryska, franska, tyska, spanska, japanska)
Gruppstorlek max. 25 personer / guide och (1 vuxen per 15 barn)
Pris 50 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar kl. 11.

 

Besök på egen hand

Skolornas besök på egen hand är avgiftsfria ända till 2:a stadiet. Reservera alltid tid för ert gruppbesök på förhand, då har vi de bästa möjligheterna att betjäna er på plats. Om det uppstår köer i museet har de grupper som gjort en förhandsreservering förtur, och vi kan inte nödvändigtvis garantera er möjlighet att besöka utställningen.

Vi önskar att er grupp bereder plats för eventuella guidningar som pågår i museets utställningsutrymmen.

Gruppstorlek max. 25 personer / guide och (1 vuxen per 15 barn)
Pris gratis
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar kl. 11.

 

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

opasvaraus@amosrex.fi

Boet

7.5–4.9.2022
The Nest by Tadashi Kawamata at Amos Rex in Helsinki

Boet av den japanske skulptören Tadashi Kawamata är en skulpturhelhet som byggts av återanvänt material. Verket väller ut över Glaspalatsets tak och stiger långt upp längs med torgets skorsten.

Det återvunna materialet har samlats i samarbete med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral.

Läs mera om utställningen

Uppgiftsbank

Tadashi Kawamata har skissat upp utställningen Boet genom att rita sin idé rakt på den redan existerande byggnadsbilden. Ta bilder av stadens byggnader, till exempel av Glaspalatset, eller utnyttja bilder som redan finns. Vidareutveckla dem genom att tillföra egna idéer – använd tusch, färger eller bildbehandlingsprogram.

Vill du bygga ett bo i stil med Kawamatas, kanske ett som det går att bo i? Eller vill du ha fler växter i stadslandskapet, nya neonljusskyltar, flygande bussar? Låt idéerna flyga vilt och fundera först sedan på om verket är möjligt att förverkliga på riktigt? Hur?

Bild relaterad till uppgiften:

Tadashi Kawamata, Sketch of The Nest, 2021. Photo Mika Huisman / Amos Rex