Amos Rex art museum helsinki architecture

Till lärare

Hej, du lärare/handledare! På den här sidan berättar vi om Amos Rex tjänster för just din grupp: guidade rundvandringar och uppgifter att göra på egen hand. Mera information om hur du kommer till oss finns på denna sida.

Välkommen till Amos Rex!

Med blanketten nedan kan du ansluta dig till Amos Rex e-postlista för skolor. Då får du först av alla information om våra program för skolorna och om våra infoträffar för lärare. Nyhetsbrevet är på finska.* pakollinen kenttä


PS: Vår ambition är att utveckla Amos Rex till ett fantastiskt besöksmål för skolgrupper, ge eleverna upplevelser och stödja lärarna i deras arbete. Skicka ris och ros till adressen: museum@amosrex.fi. Tack! <3

Ryoji Ikedas konstverk data-verse 2 i Amos Rex. Bild: Tuomas Uusheimo / Amos Rex
Ryoji Ikeda: data-verse 2 (2019). Foto: Tuomas Uusheimo / Amos Rex

Ryoji Ikeda

Ryoji Ikeda är den japanska kompositören och konstnären Ryoji Ikedas första separatutställning i Finland. Utställningen visas på Amos Rex mellan 27.9.2023-25.2.2024.

Utställningen är inspirerad av museets arkitektur och består av fem installationer, däribland två nya verk som är baserade på konstnärens direkta upplevelse av museets utställningsutrymnen. I installationerna utforskar konstnären universums osynliga dimensioner och gränserna för vår förmåga att uppfatta och förnimma världen.

Ikeda är född i Gifu, Japan, och är utbildad elektronisk kompositör. Komponering är en central aspekt av Ikedas konstnärliga arbete med datavisualisering, rytm, ljus och ljud. Vare sig det är frågan om en ljudfrekvens, ett fysiskt utrymme, ett pulserande ljus, en pixel eller annan datapunkt utgör de för Ikeda alla en del av kompositionsprocessen, som fungerar som en slags forskningsmetod i sig. Från den minsta av partiklar till oändliga galaxer, vad består universum av?

Några av verken som visas på Amos Rex är baserade på utvalda delar av den massiva mängd data som samlats in av bland annat NASA, Human Genome Project och CERN. Ikeda undersöker det vetenskapliga sättet att klassificera data, men ger datamängderna en audiovisuell rytm och en dramatisk båge som bygger på en blandning av motsatser och ytterligheter. Verken slipas med nästintill matematisk precision. På så sätt skapar Ikeda hypnotiska rum som skärper sinnena och utvidgar vårt sätt att se verkligheten.

Utställningen är kuraterad av Terhi Tuomi.

 Konstverken innehåller blinkande bilder, utställningens första konstverk innehåller även snabbt blinkande strobljus.
 Utställningen innehåller högt och skarpa ljud.
   Det är mörkt i utställningen.

Uppgifter

Före besöket

Skärp era sinnen inför museibesöket! Den här uppgiften kan göras var som helst, till exempel på skolgården.

1. Du behöver papper, underlag och en penna. Hitta en bekväm plats att slå dig ner på och blunda.

2. Fokusera först på de ljud du hör runtomkring dig. Rör de på sig, förändras de eller är de konstanta? Är de höga eller knappt hörbara? Kan du placera dem?

3. Håll ögonen slutna och fortsätt lyssna noggrant. Rita en karta över alla ljud som du lyckas snappa upp. Vilken form har de? Kanske är de skarpa, oregelbunda streck, eller kanske din penna bara behöver snudda vid pappret? Tänk inte på hur din teckning kommer att se ut.

4. Öppna ögonen och titta på din karta. Du kan också byta teckningar med en vän och försöka läsa eller följa varandras kartor.

Tilläggsuppgift: ifall du känner av något annat under tiden som du tecknar, t.ex. dofter eller vind, kan du också rita in det på kartan. Använd förslagsvis en färgpenna för att göra detta.

På museet

Vi kan tänka på Ryoji Ikedas konstverk som studier där konstnären kartlägger och visar på universums ständiga förändring. När vi talar om universum kan det ibland kännas som om det vore någon plats ”där borta”, men egentligen är vi ju också själva en del av dess gränslöshet. Dina koordinater, det vill säga din position på jorden ger ständigt växlande information, eftersom allt är i rörelse, både du och himlakropparna. När du talar och andas får det luftens partiklar att vibrera med varierande intensitet. De färger, ljus och skuggor vi ser förändras också när vi rör oss, eftersom föremålen och ytorna runtomkring oss reflekterar ljus på olika sätt ur olika vinklar. Och så vidare.

Ifall virrvarret av sinnesintryck omkring oss känns överväldigande kan vi alltid finna oss tillrätta i kroppen. Vilken rytm har din puls eller andning just nu? Ta reda på genom att lägga handen på bröstet eller magen en stund. Hur känns det? Blunda gärna. När du har hittat en rytm i kroppen, rikta uppmärksamheten utåt. Vilka andra rytmer hittar du runt omkring dig?

På museet

I Sigurd Frosterus-salen råder en helt annan stämning än i huvudutställningen. Välj ett favoritverk (individuellt eller i grupp) och ta reda på hur gammal konstnären var då verket kom till.

All konst har en gång varit samtidskonst, Hur skiljer sig den modernistiska stilen (som präglar samlingen) från dagens bildkonst? Vad har konstnärerna i det här rummet varit intresserade av att utforska? Och hittar du några likheter med Ikedas verk?

På museet / efter besöket

Jag ville bara förstå vad naturen är.
– Ryoji Ikeda

Ibland utgår en konstnär från en mycket enkel fråga, eller en förundran, på vilken det inte finns några enkela svar. Vad funderar du över efter utställningsbesöket? När du lämnar utställningssalarna, skriv ner en fråga eller något som du började undra över medan du betraktade Ikedas konst. Frågan kan vara relaterad till en tanke, minne, upplevelse eller känsla som dykt upp under utställningsbesöket. Kanske var det en bild du just såg eller ett ljud du hörde fick dig att undra.

När ni kommer tillbaka till skolan kan ni byta frågor med varandra och reda ut varandras funderingar – i den utsträckningen som det över huvudtaget är möjligt. Finns det svar på alla frågor, och är det ens nödvändigt att hitta svar på allt?

Efter besöket

Nuförtiden kan vi samla in till synes oändliga mängder data om nästan vad som helst. Data kan användas för att mäta, beräkna, spåra, forma och förutsäga. Vilken typ av data producerar du?

Skriva ner så mycket data som du kan komma på om dig själv på tio minuter. Data kan vara siffror, som din ålder eller ditt skonummer, men också färgen på dina kläder eller ögon, eller andra fakta om dig själv – till exempel din favoritfilm.

När tiden tar slut, eller när du inte kommer på något mer, titta på listan och fundera ut ett sätt att skapa ett själv-porträtt baserat på de data du skrivit ner. Du får bara använda sakerna på listan (om du inte har skrivit ner att du har 2 näsborrar kan ditt porträtt inte innehålla 2 näsborrar, etc.). Tekniken och stilen är fri, eller så kan läraren bestämma vilka material som används.

Guidningar

Ryoji Ikeda, data-verse 2, 2019. Bild: Stella Ojala / Amos Rex

Guidat besök

För alla åldrar, också för dagis -och lågstadiegrupper

Vad består universum av? Ett guidat besök i Ryoji Ikeda-utställningen är en djupdykning i konstnärens himlastormande värld. Efter en kort introduktion leds gruppen genom utställningen av vår guide, varefter vi samlas i museets konstverkstad för att diskutera våra upplevelser och höra mer om konstnären. I konstverkstaden fördjupar vi oss också i utställningens centrala teman genom olika ljud- och bildexperiment.

Innan du bokar, vänligen observera att det är mörkt i utställningen. Utställningen innehåller tidvis höga ljud ovh en del av verken innehåller blinkande ljus.

Längd ca 1 h
Språk svenska, finska, engelska
Gruppstorlek max. 25 elever/guide*
Pris 60 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar alltid kl. 11.00.

* = En vuxen/15 barn.

Intro

Passar bäst för högstadiegrupper och andra stadiets studerande

Intro är en kort guidning som fungerar som vägledning till utställningen innan gruppen sedan vandrar runt på egen hand. Under introt får ni mera information om bakgrunden till utställningen, och en kort översikt över dess olika teman. Efter det självständiga utställningsbesöket kan ni gärna dela med er av era upplevelser till museets personal, som också gärna svarar på frågor. På grund av mörkret och ljuden i utställningen hålls introt inte i utställningssalarna, utan gruppen samlas i konstverkstaden Studio Rex.

Innan du bokar, vänligen observera att det är mörkt i utställningen. Utställningen innehåller tidvis höga ljud ovh en del av verken innehåller blinkande ljus.

Längd ca 20 min.
Språk svenska, finska, engelska
Gruppstorlek max. 25 elever/guide*
Pris 30 € (endast vardagar)
Obs. Amos Rex är stängt på tisdagar. Museet öppnar alltid kl. 11.00.

*Daghem och åk. 1-6 = det är mörkt i utställningen, av säkerhetsskäl måste gruppen åtföljas av 1 vuxen/5 barn

Ryoji Ikeda: data-verse 2 (2019). Detalj. Bild: Stella Ojala / Amos Rex
Ryoji Ikeda, data-verse 2, 2019. Bild: Stella Ojala / Amos Rex

Besök på egen hand

Passar bäst för högstadiegrupper och andra stadiets studerande

Boka gärna gruppbesök på förhand, så kan vi betjäna er så bra som möjligt på plats. Om det är rusning till museet har förhandsbokade grupper förtur. Om ni inte har meddelat om er ankomst i förväg måste ni vara beredda på att vänta, eller komma på nytt då det är färre besökare.

Vi ber er hålla undan om ni stöter på guidade grupper i utställningslokalen.

Innan du bokar, vänligen observera att det är mörkt i utställningen. Utställningen innehåller tidvis höga ljud ovh en del av verken innehåller blinkande ljus.

Gruppstorlek max. 25 elever och 1 lärare/15 barn*
Pris gratis inträde till museet (för elever och lärare till och med andra stadiet)

*Daghem och åk. 1-6 = det är mörkt i utställningen, av säkerhetsskäl måste gruppen åtföljas av 1 vuxen/5 barn

Kontakta oss

Bokningar:

tel. 09 6844 4633
Öppet mån, ons och tors kl. 13 – 16

booking@amosrex.fi

Museets regler

Museireglerna finns till både för konstverkens och för besökarnas skull. Konstmuseernas uppgift är att presentera värdefulla verk till glädje för besökarna på ett sätt som inte riskerar konstverkens framtid!

 • Man får inte ta med sig drycker eller ryggsäckar eller stora väskor till utställningsutrymmena.
  Om man spiller ens en enda droppe vätska på verken kan de förstöras. Stora väskor och ryggsäckar kan av misstag röra vid konstverken och åstadkomma skråmor på dem.
 • Man får gärna ta foton, men bara utan blixt.
  Verken är känsliga för ljus, till exempel teckningar och målningar bleknar när de utsätts för ljus.
 • Man får inte röra vid verken, om det inte uttryckligen är tillåtet.
  Konstverken kan skadas och bli smutsiga eller förflyttas från sin ursprungliga plats.
 • Visa andra grupper hänsyn under besöket.
  Om ni besöker utställningen utan guide ber vi er att ge förtur till grupper som lotsas av en guide.
 • Läraren ansvarar för sin grupp under hela besöket.

Övrigt

 • I vissa av förvaringsboxarna finns en stickkontakt, där man kan ladda sin mobiltelefon.
 • Det finns tyvärr inga utrymmen i museet där man kan äta sin färdkost. Om vädret tillåter rekommenderar vi att man äter sin färdkost ute på kullarna på museets innergård. Det finns också kaféer nära museet.