På den här sidan finns konst som du kan uppleva var än du är. Detta är en bra plats att orientera sig inför museibesöket eller stifta bekantskap med utställningen för de som uppmanats att hålla sig hemma

Barn

Välkommen på barnens egna konstrunda.

Denna guidning är särskilt lämplig för alla under 8 år.

Enligt legenden fanns det ursprungligen sex kupoler ovanpå Amos Rex, varav en blev Ou. Men ingen vet verkligen var den kom ifrån eller vad den är. Vi har funnit att den ändrar form beroende på hur den känner. Ou älskar konst och är dålig på att kontrollera sina känslor. Ou gillar verkligen barn eftersom de uttrycker sina känslor mer fritt än vuxna och därför förstår Ou lite bättre.