Birger Carlstedt (1907–1975) har en framstående ställning i Föreningen Konstsamfundets samling. Kanske har du besökt utställningen Den gyllene katten på Amos Rex vintern 2019–2020, där Carlstedts livsverk presenterades? I Carlstedts testamentsdonation ingår flera hundra målningar, ett stort antal teckningar och skisser som belyser de olika perioderna i hans konstnärliga utveckling, och dessutom föremål och annat material med anknytning till hans konstnärskap.

Carlstedt var en föregångare för den finländska modernismen, en banbrytare inom den abstrakta konsten och en mångsidig, berest dandy som förutom att måla också ägnade sig åt inredningsarkitektur, design, scenografi och monumentalmåleri.

I sin ungdom hörde Carlstedt till en av de få konstnärerna som gjorde experimentell konst i den konservativa kulturanda som rådde under mellankrigstiden. Han reste mycket och deltog i den tidens konstdebatt. Efter många olika skeden och stilistiska perioder fann han i början av 1950-talet ett helt abstrakt, geometriskt formspråk som han målmedvetet vidareutvecklade ända till slutet av sin karriär på 1970-talet. Carlstedt var ovanligt mångsidig, både som konstnär och som textil- och möbeldesigner – bland annat skapade han den eleganta och moderna inredningen i caféet Le Chat Doré i Helsingfors.

Birger Carlstedt

Birger Carlstedt föddes i Helsingfors 12 juli 1907. Hans far, Johan Wilhelm Carlstedt, var född i Karlskrona, Sverige, och hans mor, Amanda Josefina Lindström, föddes i Sjundeå. Föräldrarna drev en restaurang i Helsingfors, och familjen bodde länge i Balders hus vid Senatstorget. Som son till en välbärgad familj hade Birger det väl förspänt under sin barndom, och tack vare sina språkkunskaper var det möjligt för honom att i ett mycket tidigt skede ta intryck av den europeiska konsten. Hans far dog år 1913, men modern fortsatte som restauratör med ett flertal restauranger i Helsingfors fram till år 1938.

Carlstedts konstnärliga bana inleddes efter avslutade konststudier i slutet av 1920-talet, då han också gjorde sina tidigaste målningar. Vid den tiden hade han även ett företag i inredningsbranschen och arbetade med projekt i stil med Le Chat Doré, där bildkonst och inredning kombinerades. Hans första fru Ingegärd Jacquette af Forselles (1906–1933) torde ha varit en viktig arbetspartner. Efter Jacquettes tidiga död gifte sig Birger på nytt först 1941 med Inga Hjördis Beatrice Roos (1913–1970). Paret bodde i Mattby i ett ateljéhus, som Birger själv hade ritat. Äktenskapet slutade i skilsmässa, och år 1949 gifte sig Carlstedt med konsertpianisten France Ellegaard som var av danskt ursprung men född och uppvuxen i Paris. Paret bodde tillsammans i ateljéhuset i Mattby fram till Carlstedts död 1975.