Föreningen Konstsamfundets samlingar är en av Finlands största privata konstsamlingar. Samlingarna förvaltas och upprätthålls av konstmuseet Amos Rex. Idag omfattar de närmare 6 200 katalogiserade verk, främst målningar, skulpturer, teckningar, grafik och fotografier. Dessutom ingår en rad medie- och textilkonstverk, möbler samt glas- och keramikföremål.

Grunden för Konstsamfundets samlingar utgörs av affärsmannen och konstmecenaten Amos Andersons (1878–1961) egen samling med mer än 400 verk och en separat samling med flera hundra medaljer. Föreningen Konstsamfundet grundades av Amos och föreningen fick ärva all hans egendom. Efter Amos död har föreningen fortsatt att utöka samlingarna.

Då Amos Andersons konstmuseum öppnades 1965 gavs ansvaret för nyanskaffningar till museet och dess museinämnd, som speciellt under de första decennierna hade mycket att säga om förvärven. Efter att Amos Andersons konstmuseum omvandlades till Amos Rex har det nya museet fortsatt arbeta med Konstsamfundets samlingar. Under årens lopp är det i synnerhet två långvariga museichefer som har ansvarat för samlingarnas profil: Bengt von Bonsdorff åren 1963–2001 och Kai Kartio 2001–2024. Idag är delar av Amos samlingar permanent utställda i två museer: i Amos Andersons Hem på Georgsgatan i Helsingfors och på Amos Andersons sommarställe Söderlångvik på Kimitoön.

Speciellt väl representerade i Konstsamfundets samlingar är modern finländsk konst från 1900-talet och olika konstnärliga uttrycksformer från de fem senaste årtiondena. Samlingarna försöker inte ge någon heltäckande, komplett bild av konstens utveckling, utan de går på djupet med vissa fenomen, perioder och konstnärer. Exempelvis är konst från början och mitten av förra seklet en viktig tyngdpunkt. Det finns ett stort antal verk av Novembergruppen och konstnärerna kring den, bland andra William Lönnberg, Ragnar Ekelund och Alvar Cawén. Av modernisterna från 1930- och 1940-talet kan nämnas Sulho Sipilä och Yrjö Saarinen. Bland konstnärerna i Prisma-gruppen finns Yngve Bäck, Sigrid Schauman, Sam Vanni och Torger Enckell. Abstrakta strävanden kan man bland annat se hos Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Lars-Gunnar Nordström och Juhana Blomstedt. Samtida konstnärer är mångsidigt och brett representerade. Vid anskaffningarna har man fokuserat på ung och experimentell konst, med speciell betoning på måleri, men också på grafik.

Förutom egna inköp har Konstsamfundet under årens lopp också fått flera donationer. De donerade samlingarna av Felix Nylunds skulpturer, målningar och teckningar samt Birger Carlstedts otaliga målningar och hundratals skisser har haft stor betydelse för museets karaktär och verksamhet. Tack vare andra viktiga donationer är också konstnärer som Santeri Salokivi, Gunvor Grönvik, Georg Engeström, Olli Lyytikäinen, Rabbe Enckell och Henry Wuorila-Stenberg välrepresenterade. Volker och Maija Dallmeiers samling av utländsk grafik från 1960- och 1970-talet kompletterar den stora samlingen av inhemsk grafik, medan Torsten Helsingius donationssamling består av medaljkonst.

Titta också närmare på Sigurd Frosterus samling! Den är deponerad på Amos Rex i en helt egen sal.