Photo: Sofia Okkonen / Amos Rex

Utställningen Oss emellan på Amos Rex presenterar verk av tre konstnärer i rum som tidigare inte har använts för utställningar. De inbjudna konstnärerna Karoliina Hellberg, Tero Kuitunen och Raimo Saarinen har skapat verken enkom för att de ska stå i dialog med varandra och med museilokalen.

”I centrum för alla de tre konstnärernas skapande står att utforska estetiken i konsten och den bebyggda miljön. Karoliina Hellbergs, Raimo Saarinens och Tero Kuitunens verk bildar en stig som leder genom både det nya Amos Rex och de gamla funkismiljöerna från 1930-talet”, förklarar Itha O’Neill, ansvarig kurator på Amos Rex.

År 2019 hade utställningarna på Amos Rex 316 000 besökare, trots att museet var stängt i sammanlagt tre månader. Studioutställningarna visar upp den nyaste konsten i ett mera intimt och fritt format och samtidigt förkortar den tid som Amos Rex håller stängt på grund av byte av utställningar.