Amos Rex gav Karoliina Hellberg, Tero Kuitunen och Raimo Saarinen fria händer att skapa ny konst i rum utanför den egentliga utställningssalen, i museets och Bio Rex lokaler. På utställningen visas sex platsspecifika installationer, skapade speciellt för Amos Rex och Bio Rex lokaliteter. Konstverken manar oss att begrunda minnet som ett begrepp, vårt komplicerade förhållande till miljön och skönhetens svårfångade natur.

Karoliina Hellbergs, Tero Kuitunens och Raimo Saarinens platsbundna verk leker med de arkitektoniska elementen och blandar om dem. Arkitekturen i Amos Rex och Glaspalatset med dess olika tidsskikt och stämningsskiften har inspirerat konstnärerna till att skapa nya verk som gör rummet till sitt, som växer ur det och runt det. Verken leder besökaren från den underjordiska världen i Amos Rex till funkisvyerna från 1930-talet. Utställningen leder besökare från en framvältrande röd värld genom ett sorlande ekosystem till parallella verkligheters rand.

Between us (Oss emellan) syftar på ett möte mellan såväl konstnären och verket som betraktaren och verket:

”Vi gjorde alla våra egna, självständiga verkhelheter för utställningen, men växelverkan mellan oss och våra diskussioner om verken var också en viktig del av processen – på det sättet är utställningstiteln Between us beskrivande. Då vi såg lokalerna för den kommande utställningen för första gången visste vi alla instinktivt var vi ville placera våra verk – harmonin mellan dem uppstod som av sig själv”, berättar Karoliina Hellberg, Tero Kuitunen och Raimo Saarinen.

Boka museibesök

Between us Gallery Guide

 

Between us Studio Rex Amos Rex Sergio Urbina 2021