Ryoji Ikeda, data-verse 1 (2019) Courtesy of the Artist and Audemars Piguet
Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019) Courtesy of the Artist and Audemars Piguet, ©Ryoji Ikeda

Ryoji Ikeda

27.9.2023–25.2.2024

Allmänna innehållsvarningar:
Mörkt, ljud, blinkande ljus

Det är mörkt i utställningen.
Utställningen innehåller högt ljud.
Konstverken innehåller blinkande ljus, utställningens första konstverk innehåller strobljus.

Innan du kommer till utställningen

Vi rekommenderar att du köper biljetter online i förväg – du kan göra det också med museikortet! Med en onlinebiljett kan du besöka utställningen precis vid den tidpunkt som passar dig.

Då du har köpt biljett på nätet, använd den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären på Kampens sida då du anländer till museet. Gå alltså in från Glaspalatsskvären och visa upp din biljett vid kontrollen, så får du dagens inträdesdekal. Välkommen till museet!

Köp biljett på nätet

Om du behöver kunna röra dig hinderfritt kan du komma in genom den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären, också om du inte har köpt en onlinebiljett i förväg. Samma entré används också för grupper som har reserverat en guidning eller konstverkstad.

Vi rekommenderar sensoriskt känsliga personer att besöka Amos Rex en sådan dag som annars är ganska fri från annat program. Det är inte nödvändigtvis en bra idé för sensoriskt känsliga personer att besöka konstutställningen som ett sista program efter en annars lång och händelserik dag.

Allmänt om utställningen Ryoji Ikeda

Utställningen i Amos Rex är den japanska kompositören och bildkonstnären Ryoji Ikedas första separatutställning i Finland. Ikeda tar museets underjordiska utställningssalar i besittning med ett ljudlandskap och rörliga bilder som utmärks av precision. Bland de fem installationerna finns två nya verk som konstnären planerat enkom för Amos Rex utställningsutrymmen.

Ikeda arbetar med rytm, ljus, ljud, vetenskapens bildvärdlar och datavisualisering. Han bygger installationer som utforskar universums osynliga dimensioner och gränserna för hur vi uppfattar verkligehten med nästintill matematisk precision. I verken blandas ytterligheter och kontraster – pulserande ljus och skugga, ljud och tystnad, explosivt överflöd och enkla geometriska former.

Utställningens sensoriska belastning är hög.

Utställningens uppbyggnad

Det rekommenderas att besökarna rör sig genom utställningen Ryoji Ikeda motsols, alltså från höger sida till vänster från ingången sett, men du får röra dig fritt i vilken riktning du vill. Riktningen är utmärkt på utställningens baskarta, som du hittar i ustställningsbroschyren. Du kan också be någon ur personalen att visa kartan för dig.

På grund av verkens karaktär är det mörkt i utställningssalarna. Endast sittplatserna, skyltarna och utgången är upplysta. Vissa av verken innehåller också tidvis blinkande ljus och bilder, samt ett stundvis intensivt ljudlandskap som tar utrymmet i besittning. Nedan hittar du mer detaljerad information om varje verk. Det finns hörselskydd att låna i museets nedre aula. Fråga personalen om mer information.

Det är mörkt i utställningen och därför finns det ingen text i utställningssalarna. Texterna som behandlar utställningens teman samt verkbeskrivningarna finns i utställningsbroschyren. Utställningsbroschyren är gratis och finns tillgänglig på museet på finska, svenska och engelska. Utställningsbroschyrerna finns i stället vid ingången till utställningen och i konstverkstaden Studio Rex. Broschyren finns även i online-format, som du kan läsa på din telefon eller surfplatta under ditt utställningsbesök. Observera att online-broschyren öppnas automatiskt i mörkt läge, men du kan själv justera ljusnivån enligt tycke.

Ryoji Ikeda utställningsbroschyr

I utställningssalarna går det bra att röra sig med rullstol, elrullstol, rollator och barnvagn. På en del ställen kan det vara lite mindre utrymme. Om du besöker utställningen med barn ber vi er gå hand i hand.

På utställningen är det tillåtet att fotografera utan blixt. Var vänlig och visa hänsyn mot personalen och andra besökare. I museets nedre aula och i Studio Rex finns kundservicepersonal och diskussionsguider som är iklädd lila rockar. De svarar gärna på frågor om verken eller till exempel om den service som erbjuds på Amos Rex.

Grundregeln är att man inte får röra vid de utställda verken. Efter besöket kan du söka dig till konstverkstaden Studio Rex, där du kan fortsätta utforska utställningens teman. Här kan du också sitta ner och studera utställningsbroschyren i lugn och ro. Belysningen i Studio Rex är mild.

Verkens innehåll och ob­ser­va­tio­ner gällande sensorisk be­last­ning

På denna sida kan du bekanta dig men innehållet i utställningens alla verk ur ett sensoriskt belastningsperspektiv.

Ryoji Ikeda, mass (2023), Courtesy of the Artist, ©Ryoji Ikeda

mass (massa)

Verket består av en rörlig bild som projiceras på golvet, som pulserar med ett starkt blinkande vitt strobljus. Till verket hör ett ljudlandskap som spelas upp via högtalare. (Det finns bänkar i utrymmet där du kan sitta).

Ryoji Ikeda: spin (2023), Courtesy of the Artist, ©Ryoji Ikeda

spin (spiral)

Verket består av laserstrålar som tecknar en skimrande geometrisk form på utställningssalens innertak.

Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019), Courtesy of the Artist and Audemars Piguet Contemporary, ©Ryoji Ikeda

data-verse 1 och data-verse 2

I rummet presenteras två verk. Båda verken består av rörliga bilder, som projiceras på bägge sidor av en stor vägg. Väggen är placerad i mitten av utställningsrummet. Verken innehåller delvis blinkande ljus och bild. I utställningsrummet hörs ett ljudlandskap som spelas upp via högtalare. Verken betraktas vart och ett för sig, antingen stående eller sittande på en bänk.

Ryoji Ikeda: data.gram [n°5] (2023), Courtesy of the Artist, ©Ryoji Ikeda

data.gram [n°5]

Verket består av rörliga bilder som visas på nio små skärmar. Skärmarna är monterade på en av utställningsrummets väggar. Verket inneåller inga ljud i sig, men ljuden från verken i det intilliggande utrymmet sprids i hela rummet. Det finns inga sittplatser i rummet.

Studio Rex

Konstverkstaden Studio Rex är museets centrum för konstnärlig forskning. Här kan du fördjupa dig i den aktuella utställningen, koppla av och reflektera över den konst du just har upplevt. Alla är välkomna – oavsett hur du själv relaterar till konsten.

Du kan titta in i Studio Rex under ditt museibesök eller också reservera ett guidat besök eller en intro-guidning för din grupp.

Under Ryoji Ikeda-utställningen erbjuder Studio Rex en plats för att dona och greja tillsammans, umgås eller bara ta det lugnt. Det finns ett bord och stolar där man kan sitta och till exempel bläddra i utställningsbroschyren. Utrymmets belysning är mild.

Du kan besöka Studio Rex också om där finns grupper som deltar i en guidning, men vi ber dig visa hänsyn så att gruppen kan arbeta i fred. En mellanvägg delar verkstaden itu, och de båda delarna är markerade.