Underjorden

2.4–21.8.2022
Mariele Neudecker, Over and Over, Again and Again, 2004, Bild: David Lambert.

Underjorden

Varmt välkommen till utställningen Underjorden!

På utställningen Underjorden visas konstverk som på olika sätt handlar om världen under markytan. Här finns ett mångsidigt urval av gamla historiska verk, sagoillustrationer och samtida konst, bland annat målningar, skulpturer, installationer och videokonst. Sammanlagt visas 101 verk av 62 konstnärer.

Utställningen är indelad i fyra olika teman som handlar om olika sätt att presentera den underjordiska världen i konsten: genom geologi, mytologi, sagor och spår av mänsklig aktivitet.

En del av verken tar upp stora frågor, som döden, helvetet och människors orättfärdiga handlingar. Det är bra om du i förväg är beredd på att fundera på eller diskutera de här sakerna, speciellt om du tänker besöka utställningen tillsammans med barn. En del av verken kan upplevas som skrämmande och väcka frågor.

En del av verken har ljud, de är utmärkta med rött på utställningskartan. I några av verken förekommer nakna människor.

Det är inte tillåtet att röra vid verken eller gå på dem, om du inte blir specifikt uppmanad till det, antingen av personalen eller med en textskylt invid verket. Det är ändå inte obligatoriskt att röra vid verket eller pröva på det.

Du kan läsa mera om verken i utställningsbroschyren. Du får den gratis på museet, eller så kan du ladda ner den här: Utställningsbroschyr att ladda ner

Högkänsliga personer kan låna hörselskydd i museets garderob, du får dem av personalen. I utställningsbroschyren och på informationslapparna på väggen står det exakt hur långa videorna är.

I utställningsrummen finns diskussionsguider, som gärna hjälper dig med allt möjligt. Du känner igen dem på att de har ljusvioletta arbetsrockar.

Ljud i Underjorden:
Vissa verk i Underjorden innehåller ljud, och ljuden sprids från verken till andra delar av utställningen. Ljuden blandas delvis in i varandra, men ljudnivån i utrymmet blir inte hög på grund av verken.

Ut­ställ­ning­ens fyra un­der­te­man

Utställningen är indelad i fyra teman som alla på olika sätt närmar sig utställningens huvudtema, det underjordiska. På denna sida berättar vi om dessa fyra teman och om verk som innehåller sådant som det kan vara bra för dig att känna till i förväg. Det finns väldigt många konstverk på utställningen, så här berättar vi närmare bara om några av dem. Vi hoppas att den här informationen ska vara till nytta då du planerar ditt museibesök.

Verken presenteras i den ordning som de kommer på utställningen.

Maanala lastenkartta sv amos rex 2022

1. Tema: Geologi - grottor och hålrum 

I den här delen av utställningen kan du se konstverk som närmar sig det underjordiska ur forskningens synvinkel. Geologi är den vetenskap som undersöker jorden och jordskorpan, till exempel grottor. Här finns alltså verk som skildrar grottor, berg, vulkaner och olika slags landskap.

Innehållsvarning: Ett av verken i den här avdelningen har en stark lukt. Lukten kommer från gurkmejan som används i verket. Verket är placerat nära ingången till utställningen. Om du är doftöverkänslig lönar det sig att raskt gå vidare på utställningen.

Ernesto Neto
quarks neu-pro spice paff
1999 / 2022

 

Varning: Verket har en stark lukt.

Detta konstverk är en installation. Det består av tyger som spänts upp från tak till golv. Inuti dem finns stora mängder gurkmeja, som luktar starkt och ger tyget en orange färg.

2. Tema: My­to­lo­gi­er - ned­stig­ning i un­der­jor­den

I den här delen finns verk med gestalter ur uråldriga berättelser och trosföreställningar. En del av verken presenterar också olika konstnärers syn på helvetet. Mytologi är en samling av myter, alltså berättelser, som människor har använt för att försöka förklara hur och varför allting finns. Mytologier kallas också för gudasagor, eftersom det ofta förekommer gudar i dem.

Innehållsvarning: I den här avdelningen finns verk som handlar om död och lidande.

Cho Duck-Hyun
descending/ascending
2018 / 2022

 

Det här verket har byggts upp i ett eget rum. Golvet i rummet är täckt av en spegel. Man får inte gå in i rummet, bara studera verket från dörröppningen. Öppningen är tre meter bred, så det finns gott om plats också för en rullstol.

Roma Auskalnyte
Preconditioned Expectations // Abstract Landscape
2020

Verket består av två delar: en video som delvis är täckt av ett tyg och en video som visas på en skärm på väggen. Videon på väggen är en inspelning av en performans, alltså en föreställning. Föreställningen är en del av verket, trots att den redan har hållits och inte längre kan upplevas annat än i form av en videoinspelning. Videon på golvet är delvis dold av ett tyg. Vi ber dig titta på verket på avstånd, man får inte gå in under tyget.

Louise Bourgeois
Ingen väg ut
1989

 

Detta verk består av väggar och en trappa. Det går att vandra runt verket och titta på det ur olika vinklar, men man får inte gå i trappan eller sätta sig på den. Bakom trappan finns en lucka som du kan titta in i. Du kan använda ficklampan som finns i närheten för att lysa upp det som finns innanför luckan.

3. Tema: Ner i ka­nin­hå­let - i be­rät­tel­ser­nas djup 

I den här delen finns verk som handlar om gamla sagor, där man rör sig i underjordiska fantasivärldar.

Innehållsvarning: Ett av verken är inte tillgängligt.

Hans Rosenström
Ett kluvet hus
2015/2018

Detta verk är inte tillgängligt. Det är ett ljudverk som man upplever sittande i fåtöljen. Ljudverket startar av sig självt då du slår dig ner i fåtöljen. Rösten talar engelska, i lokalen finns skriftliga översättningar till svenska och finska.

4. Tema: Män­ni­skans spår - ut­forsk­ning och utsugning

I den sista delen av utställningen finns verk som visar hur människan utnyttjar jordens råvaror och hur hon beter sig gentemot andra människor.

Innehållsvarning: Här finns verk som visar våld och död och som handlar om klimatkatastrofen, holocaust och kolonialismen. I denna avdelning finns också verk som inte är tillgängliga.

Pascale Marthine Tayou
Diamondscape
2012

Verket är en stor installation, alltså en helhet som är uppbyggd av många olika saker. Verket består av svarta träd som det hänger blänkande diamanter i. Under träden finns svart, böljande mark. Under träden finns också trappor som man inte får kliva upp på. Man får inte heller gå in i verket. Verket handlar om produktionen av diamanter och handeln med dem.

Gustav Metzger
Historic Photographs: To Crawl Into–Anschluss, Vienna, March 1938
1996/2021

Detta verk är inte tillgängligt.

Varning: Innehållet kan vara skrämmande! Verket handlar om antisemitism, alltså om hat och fördomar mot judar. Detta verk rekommenderas inte för de mest känsliga.

För att uppleva detta verk ska man gå in under tyget. Du kan lyfta upp tyget och titta in under det, eller krypa eller åla in under det för att se på fotografiet som finns där. Du kan be personalen hjälpa dig med att titta på verket.

Bilden är ett historiskt fotografi från judeförföljelserna i Tyskland. Fotografiet visar nazister som tvingar judar att tvätta en gata krypande på marken på ett sätt som kränker människovärdet.

Peter Johansson
Hemmet
2019

Varning: Verket handlar om våld i hemmet

Verket består av fem stora kuber av trä. Utrymmet mellan dem är så smalt att det inte är tillgängligt för alla. I kubernas väggar finns öppningar, så det går att titta in i de olika rummen. Konstnären säger att han med verket vill beskriva ett hem där människor lever i rädsla för våld. Stämningen i verket kan upplevas som ångestfylld.

Detta verk rekommenderas inte för de mest känsliga.

Felix Nadar
Arbete under havet i Marseille
1899–1900

 

Varning: I verket syns ben av döda människor.

Konstnären Nadar har tagit fotografier från katakomberna, alltså gravkamrarna, under Paris. På fotografierna syns skelettdelar av döda människor.

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
Miss DMZ
2020

Varning: I verket förekommer höga ljud och blinkande bilder.

Verket består av en video som projiceras på tre stora vita dukar. I videon spelas jazzmusik på hög volym. Texter på finska, svenska och engelska löper genom videon.

Lucila Mayol
Place Must Exist Before Departure
2022

Detta verk är ett dataspel som får spelas. Verket består av en skärm med ett tangentbord framför. På utställningen finns tre skärmar runt samma bord, så tre personer kan spela verket samtidigt. Instruktioner finns på bordet och i själva spelet. Spelet fungerar bara på engelska och man spelar det genom att läsa och skriva text. Anvisningarna finns också på finska och svenska. Spelet har inget ljud.

Vi beklagar för bygg­bull­ret

Under våren och sommaren 2023 kan det hända att du hör starka explosionsljud från grannens byggarbetsplats intill Amos Rex.

Tvärs över Glaspalatstorget och under jorden nära Amos Rex byggs Kulturkasernen, ett nytt kultur- och evenemangscenter som öppnar år 2023. Nu på byggarbetsplatsen detonerar de berggrund ungefär 2–3 gånger om dagen, under vardagar. Detonationerna avger ett plötsligt, högljutt explosionsljud som hörs i museet. Smällen varar i ca en sekund och är 90–100 decibel. Smällen har ungefär lika högt ljud som en högljudd konsert. Smällen kan också orsaka vibrationer som du kan känna av i museet.

Explosionerna orsakar ingen fara för våra museigäster, men de kan låta och kännas lite skrämmande. Inga andra byggljud från byggarbetsplatsen borde höras i museet.

Ifall plötsliga och höga ljud känns obekväma för dig kan du besöka museet på lördagar och söndagar. Det förekommer inga detonationer under veckosluten under museets öppethållningstider. Detonationsarbetet flyttar stegvis längre och längre bort från museet under våren och sommaren 2023 och decibelnivån sjunker i samma takt. I nuläget beräknas det att detonationsarbetet avslutas inom julimånad.

Du kan alltid be vår personal om tilläggsinformation! Vi uppdaterar informationen ifall situationen förändras. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som det här kan orsaka!

Studio Rex

Studio Rex är museets konstverkstad som är öppen för alla utställningsbesökare.

För utställningen Underjorden har Studio Rex förvandlats till ett grottliknande rum. Genom den löper en mörkgrön strimma, som en bäck. På den kan du rita eller skriva med krita. Du får låna kritor på plats. Den gröna remsan är den enda ytan man får rita på i Studio Rex. Texterna och teckningarna torkas bort med jämna mellanrum, så de är inte permanenta.

Obs: Studio Rex har ett ljudlandskap i bakgrunden.