Henni Alftan: Darling, 2014. Utställning Så känns det, tillsvidare, på Amos Rex 27.3–8.9.2024. Foto: Stella Ojala / Amos Rex
Henni Alftan: Darling, 2014. Foto: Stella Ojala / Amos Rex

Innan du kommer till utställningen

Vi rekommenderar att du köper biljetter online i förväg – du kan göra det också med museikortet! Med en onlinebiljett kan du besöka utställningen precis vid den tidpunkt som passar dig.

Då du har köpt biljett på nätet, använd den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären på Kampens sida då du anländer till museet. Gå alltså in från Glaspalatsskvären och visa upp din biljett vid kontrollen, så får du dagens inträdesdekal. Välkommen till museet!

Köp biljett på nätet

Om du behöver kunna röra dig hinderfritt kan du komma in genom den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären, också om du inte har köpt en onlinebiljett i förväg. Samma entré används också för grupper som har reserverat en guidning eller konstverkstad.

Amos Rex är ofta tystare på vardagseftermiddagar och efter kl. 18.00 på vardagar. På förmiddagarna får vi besök av ett flertal skol- och dagisgrupper, särskilt under tidsperioderna 8.4–1.6 och 7.8–6.9.2024.

Utställningarna i Amos Rex

I salen för utställningen Så känns det, tillsvidare hittar du frågekort samt en seriebok relaterad till utställningen. Du kan läsa boken och använda korten fritt i utställningen! Kom ihåg att återlämna böckerna och korten till deras platser, tack!

På utställningen finns diskussionsguider som gärna svarar på frågor om verken eller till exempel om servicen som erbjuds på Amos Rex.

På utställningen är det tillåtet att fotografera utan blixt. Var vänlig och ta hänsyn till personal och andra besökare.

I utställningssalarna går det bra att röra sig med rullstol, elrullstol, rollator och barnvagn. På en del ställen kan det vara lite mindre utrymme, så om det är rusning måste man vara beredd på att vänta lite för att få se de verk där det bara ryms några personer i taget.

Så känns det, tillsvidare

27.3–8.9.2024

Så känns det, tillsvidare är en utställning på Amos Rex som presenterar museets samlingar omfattande. Temat för utställningen är känslomässiga reaktioner orsakade av konst. De över hundra verken i utställningen varierar både i tema och form: där finns bland annat målningar, skulpturer, installationer och videokonst. En del av verken inkluderar ljud, och ljuden hörs antingen via hörlurar eller högtalare.

I vissa verk kan det finnas oväntade material i verken, såsom vassa krokar, tyg, läder, keramik eller trä. I princip bör man undvika att röra verken, då deras material är mycket känsliga. Vänligen gå hand i hand med dina barn när ni besöker utställningen.

I utställningen finns tre verk som kan användas av besökaren. Då är det tillåtet att röra vid verken. Endast en begränsad mängd besökare får använda verken åt gången. Se nedan för mer verkspecifik information.

Utställningen passar bra för personer i alla åldrar. Det finns två verk i utställningen som kan vara spännande för familjens minsta. Om du besöker utställningen med barn kan du även ta del av utställningens barnkarta där dessa verk är markerade.

Utställningens uppbyggnad

Det rekommenderas att besökarna rör sig genom utställningen Så känns det, tillsvidare motsols, alltså från höger sida till vänster sett från ingången, men du får också röra dig fritt i vilken riktning du vill.

I utställningslokalen finns förutom verken också informationstexter om dem och annan information om utställningen.

Utställningsbroschyren är gratis och den finns på svenska, finska och engelska. Broschyren finns också på nätet:

Utställningsbroschyr

I utställningssalarna går det bra att röra sig med rullstol, elrullstol, rollator och barnvagn. På en del ställen kan det vara lite mindre utrymme. Om du besöker utställningen med barn ber vi er gå hand i hand.

På utställningen är det tillåtet att fotografera utan blixt. Var vänlig och visa hänsyn mot personalen och andra besökare. I museets nedre aula finns kundservicepersonal och diskussionsguider som är iklädd lila rockar. De svarar gärna på frågor om verken eller till exempel om den service som erbjuds på Amos Rex.

Josefina Nelimarkka, The Cloud of Un/Knowing. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Josefina Nelimarkka: The Cloud of Un/knowing
27.3–8.9.2024

I museets Studio Rex-rum finns Josefina Nelimarkkas (f. 1982) utställning The Cloud of Un/knowing. I utställningen utforskar konstnären moln som en del av vattnets kretslopp på jorden. Utställningen visar glas- och silkesinstallationer samt en ljud- och videoinstallation. Ljud- och videoinstallationen består av projektion, video på skärm och ljud som hörs i hela rummet.

Verkens utseende påverkas av meteorologiska mätningar i realtid, vilket gör att utställningen ständigt förändras. Videon är kopplad till bland annat en väderstation som är installerad på Amos Rexs tak. Stationen kan ses från Glaspalatstorget.

Silkes- och glasverken är mycket känsliga, kom ihåg att inte röra vid verken.

Utställningsbroschyren är gratis och finns tillgänglig vid ingången till utställningen på finska, svenska och engelska. Du hittar broschyren även online:

Utställningsbroschyr

Det är rätt ljust i utställningslokalen, eftersom det kommer in dagsljus genom ett stort takfönster.

Kim Simonsson

 Visualisering. Kim Simonsson: Vandraren, 2022. Bild: Kim Simonsson.
 Visualisering. Kim Simonsson: Vandraren, 2022. Bild: Kim Simonsson.

Kim Simonsson: Mossjättar
29.4–20.10.2024

Till Kim Simonssons utställning Mossjättar hör fyra stora figurer. Var och en gestaltar ett ord på finskt teckenspråk som också avslöjar verkets namn. Den största av skulpturerna är fem meter hög och väger nästan 400 kilo. Du kan se tre av verken på kullarna vid Glaspalatstorget och en vid Mannerheimvägen på Bio Rex terrass i Glaspalatset.

Även om verken är utomhus är de fortfarande känsliga. Vänligen klättra inte på verken.

Verkens innehåll och ob­ser­va­tio­ner gällande sensorisk be­last­ning

På denna sida kan du bekanta dig men innehållet i utställningens alla verk ur ett sensoriskt belastningsperspektiv.

Keiken, Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚, 2023-2024. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚ . 2024

Keiken

Keiken, Spirit Systems of Soft Knowing ༊*·˚ 2024

Verket är en installation som omges av draperier, och där du kan lägga ner dig på liggplatser. Ett ljudlandskap spelas upp i hela rummet. En diskussions guide placerar en livmoder av silikon över din mage. Silikonmålet väger cirka fyra kilo och vibrerar känsligt. Du får också hörlurar i användning. Med rullstol kan du uppleva verket sittande. Verkets längd är ungefär fem minuter.

Till föreställningen köar du på pallar. En diskussionsguide kommer att föra varje besökare till verket i tur och ordning.

Innan du går in i verket måste du lämna skorna utanför verket, och om du vill kan du kan låna tofflor. Behandla verken försiktigt och ta av dig bälte samt vassa smycken eftersom verket är mycket känsligt.

Lämna eventuell barnvagn utanför verket. Småbarn ska ha en vuxen med sig.

Verket rekommenderas ej för gravida.

! Verket lämpar sig inte för grupper.

Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Som om ingenting, 2013

Emma Rönnholm

Emma Rönnholm, Som om ingenting, 2013

Konstverket är en installation med en stol, en hylla och böcker. Du kan slå ner dig i fåtöljen och bläddra bland böckerna på hyllan. Vänligen ställ dem sedan tillbaka.

Hans Rosenström, Mikado, 2009. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

Mikado, 2009

Hans Rosentröm

Hans Rosentröm, Mikado, 2009

längd 4 min

Verket är en installation i ett mörkt rum där det finns möbler och ljud från hörlurar. En person i taget kan uppleva konstverket.

Du köar till verket genom att sitta på en ledig pall utanför verket. När glödlampan är tänd kan du gå in i rummet. När verket är upptaget, vänligen vänta på din tur på en ledig pall.

Inne i rummet sätter du dig på stolen och sätter på dig hörlurarna. Verket startar igång av sig självt.

Verket är på svenska. En transkription av texten på finska och engelska utanför rummet.

Från hörlurarna kan man höra en viskande röst från berättaren, som tilltalar lyssnaren. Konstverket kan kännas påträngande.

Vänligen rör inte de övriga elementen i rummet.