21.9.2022–26.2.2023
Hans Op de Beeck The quiet parade 2022 banner Amos Rex 2022 Mika Huisman

Hans Op de Beeck: Den tysta paraden
21.9.2022–26.2.2023

Allmänna utställningsanmärkningar: Dunkelt, ljud, lättklädda statyer, anspelningar på döden

Före ut­ställ­nings­be­sö­ket

Eftersom bara en begränsad mängd människor åt gången kommer in på Den tysta paraden, rekommenderar vi att man skaffar biljetter på förhand på nätet – det här gäller även Museikortsbiljetter och avgiftsfria biljetter för under 18-åringar. Skaffa en avgiftsfri biljett även till ditt barn som sitter i barnvagn. Det finns bara en liten mängd biljetter att köpa vid dörren. Därför kommer du inte nödvändigtvis in just då du vill utan en biljett som köpts på förhand.

När du köper en biljett på nätet så anländ till museet från Glaspalatstorget genom den hinderfria ingången. Vid huvudingången köar man till biljettkassan för att köpa biljetter på plats, därför behöver du inte köa vid huvudingången om du har en förhandsbiljett. Gå alltså in från Glaspalatstorget och visa din biljett vid biljettgranskningen strax innanför dörren så får du ett klistermärke. Välkommen till museet!

 

Köp biljetter

Generellt om utställningen

Konstnären Hans Op de Beecks utställning består av en park, där man går längs stigar mellan de olika verken. Verken utgörs av stora och små skulpturer. Det finns också ett videoverk på utställningen. Utställningen och verken är helt och hållet jämngråa. I den stora utställningssalen finns ett ljudlandskap.

Vissa av verken tar upp stora frågor, såsom döden. Det är bra om du på förhand kan fundera på frågor kring ämnet eller diskutera det, i synnerhet om du är på väg till utställningen med ett barn. På utställningen finns ingenting som inte lämpar sig för barn, men utställningen kan skapa spänningar och väcka frågor.

Det är dunkelt på utställningen, men skulpturerna är belysta. På utställningen finns en ljudvärld som skapats av konstnären och som kan höras överallt i utrymmet. Du hör till exempel vågbrus och andra vattenljud, digitalt producerade ljud från olika instrument, ljud av människor samt djur, såsom syrsors sång. Ljuden är olika på olika ställen i utställningssalen.

Den som är känslig för olika sinnesintryck kan låna hörselskydd i museets nedre aula. Fråga mer av personalen.

Utställningens strukturer avger en doft som är svår att lokalisera, som de mest känsliga kan upptäcka.

Utställningens gång

När du stiger in på utställningen öppnar sig en värld framför dig bestående av gråa skulpturer och installationer. Man går längs stigar på utställningen, och måste hålla sig på stigen och inte flytta sig närmare konstverken. Man kan inte ta miste på stigarna för de utgörs av museets eget trägolv och är omgärdade av stenar, konstgräsområden och vattenbassänger. Man beskådar verken och deras byggstrukturer på avstånd, man får inte röra vid dem. Det finns ingen särskild gångriktning som man måste följa på utställningen.

Det går att röra sig i rullstol, elrullstol, rollator och barnvagn/ar på stigarna, och det är också tillåtet.

Vid stigarna finns fyra grå soffor som man får sitta i. Sofforna liknar de utställda verken, som man inte får röra. Du urskiljer sofforna som man får sitta i genom att de är tomma.

Näyttelyn sohvat.

En del av skulpturerna föreställer mänskliga gestalter utan skjorta eller i underkläderna. Vissa av verken behandlar döden. Det finns inget som är olämpligt för barn på utställningen, men stämningen kan upplevas som spänningsfylld och den kan väcka frågor.

Du kan läsa mer om konstverken i utställningskatalogen som du får gratis vid entrén. Du kan bekanta dig med den också på förhand.

Utställningsbroschyren

Inne på utställningsområdet finns guider som gärna hjälper dig.

Vi­de­o­ver­ket Staging Silence (3)

Till vänster i bortre ändan av utställningen finns ett rum med utställningens enda videoverk Staging Silence (3) (Iscensatt tystnad (3)). Verket visar två namnlösa par händer som bygger och river imaginära inre utrymmen och landskap på en tre kvadratmeter stor miniscen. I det här utrymmet är det speciellt dunkelt. Framför videoprojiceringen finns bänkar på vilka man får sitta. Man kan börja titta på videon från vilken scen som helst och se på den precis hur länge man vill eller en hur kort stund som helst. Videon tar allt som allt 44 minuter. Den bjuder på lugn musik och ljud som hör ihop med det som händer i videon. Man får inte röra vid videoprojiceringen.

Verkens innehåll och sin­nes­ob­ser­va­tio­ner

Vi har plockat ut enbart sådana verk som har ett alldeles speciellt innehåll eller bjuder på en kraftig sinnesretning.

The Cliff

Stupet

Den monumentala skulpturen får människomassorna att bli en del av landskapet. Verket visar två 14-åringar i naturlig storlek som sitter på klippkanten till ett stort stup.

Verket är högt. Man får inte kliva upp på stupet.

My bed a raft, the room the sea, and then I laughed some gloom in me  

Min säng en flotte, rummet havet, och sedan skrattade jag med lite dysterhet inombords

Skulpturen som är gjord i naturlig storlek föreställer ett barn som sover i en säng. Sängen svävar ovanför en flotte som flyter i en näckrosdamm. Bredvid sängen finns böcker, ett vattenglas och läkemedelstabletter. Stämningen kan kännas tryckande eller dyster.

Danse Macabre

Danse Macabre är en skulptur som föreställer en karusell i naturlig storlek. Man får inte stiga innanför stängslet som omgärdar verket, man får inte heller röra vid karusellen eller sätta sig i den. I karusellen finns benrangelgestalter med kläder på sig, och dödskallar.

The Sett­le­ment

Bosättningen

Bosättningen föreställer en by som byggts på enfärgade pålar och som ser övergiven ut. Konstverket är omgivet av vatten som man inte får röra vid eller stiga i. Man får inte heller kasta föremål i vattnet, mynt till exempel.

Vanitas XL

I stillebenet avbildas både föremål från traditionella stillebenmålningar och modernare ting. I skulpturhelheten ingår en dödskalle som förstorats till jättestorlek.

Studio Rex

Studio Rex är museets konstverkstad, och den är öppen för alla besökare. Under utställningen Den tysta paraden syns det monokroma, det vill säga enfärgade, också i konstverkstaden Studio Rex. I Studio Rex har du chans att undersöka hur det monokroma kan begränsa konstbetraktandet, men också hur det kanske kan skapa nya möjligheter.

Du får titta in i konstverkstaden i samband med ditt museibesök eller reservera konstverkstaden för din egen grupp.

I samband med ett museibesök får man besöka Studio Rex även då konstverkstaden är upptagen av en grupp. Men var hänsynsfull så att gruppen kan fortsätta arbeta i lugn och ro. Utrymmet i Studio Rex har delats upp med hjälp av en mellanvägg, och den ena delen är avsedd för dem som gjort en konstverkstadsreservering. Studio Rex olika delar är tydligt utmärkta i verkstaden.