Generation 2023 Amos Rex

Generation 2023

29.3–20.8.2023

Allmänna innehållsvarningar:
ljud, blinkande bilder

Innan du kommer till utställningen

Vi rekommenderar att du köper biljetter online i förväg – du kan göra det också med museikortet! Med en onlinebiljett kan du besöka utställningen precis vid den tidpunkt som passar dig. Om det är kö till museet får du gå förbi kön bara om du har en onlinebiljett.

Då du har köpt biljett på nätet ska du komma in från Kampen, genom den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären. Om det är rusning står alla de som ska köpa biljett i kö till biljettkassan vid huvudingången, men om du har onlinebiljett behöver du inte köa där. Gå alltså in från Glaspalatsskvären och visa upp din biljett vid kontrollen, så får du dagens inträdesdekal.

Välkommen till museet!

Köp biljett på nätet

Om du behöver kunna röra dig hinderfritt kan du komma in genom den tillgängliga entrén mot Glaspalatsskvären, också om du inte har köpt en onlinebiljett i förväg. Samma entré används också för grupper som har reserverat en guidning eller konstverkstad.

På Amos Rex är det ofta lugnare på vardagseftermiddagarna och vardagar efter kl. 18. På förmiddagarna har vi många skol- och dagisgrupper, speciellt under tiden 12.4–1.6.

Allmänt om utställningen Generation 2023

Utställningen Generation 2023 på Amos Rex presenterar konst och visuell kultur av unga konstnärer. Utställningen hålls vart tredje år och detta är den tredje gången den hålls. Till utställningen valdes 50 enskilda konstnärer eller par som hade sökt genom en öppen ansökan. De utvalda verken representerar målarkonst, skulptur, textilkonst, fotokonst, installationer, videokonst, ljudkonst och performativ konst.

Verken behandlar teman som ekologisk kris, könsidentitet, covid-19-pandemin, mental hälsa och hur konsten kan hjälpa oss att hantera dessa svåra ämnen. Frågor om samhällelig medvetenhet och samhällsansvar, miljövänlighet och hållbarhet är också något som många konstnärer studerar och som även syns i deras arbetsmetoder och materialval. Det är bra om du i förväg bereder dig på att fundera på eller diskutera dessa frågor, speciellt om du tänker besöka utställningen med barn. På utställningen finns inget innehåll som är olämpligt för barn, men stämningen i en del av verken kan upplevas som skrämmande.

Utställningens uppbyggnad

Det rekommenderas att besökarna rör sig genom utställningen Generation 2023 motsols, alltså från höger sida till vänster från ingången sett, men du får röra dig fritt i vilken riktning du vill.

I utställningslokalen finns förutom verken också informationstexter om dem och annan information om utställningen, som innehållsvarningar. Utställningsbroschyren är gratis och den finns på svenska, finska och engelska. Broschyren finns också på nätet:

Generation 2023 utställningsbroschyr

Det är rätt ljust i utställningslokalen, eftersom det kommer in dagsljus genom två stora takfönster. Ett av verken har snabbt växlande och tidvis flimrande bilder – mera information finns i infotexten om det verket.

Grundregeln är att man inte får röra vid de utställda verken, om inte annat sägs på verkskylten. Verken är gjorda av många olika material. I konstverkstaden Studio Rex kan du närmare studera olika material som används i den samtida konsten, och där är det också tillåtet att röra vid dem. Om du besöker utställningen med barn ber vi er gå hand i hand.

På utställningen är det tillåtet att fotografera utan blixt. Var vänlig och visa hänsyn mot personalen och andra besökare.

På utställningen finns flera videoverk med ljud. I en del av dem hörs ljudet i hörlurar, i andra genom högtalare. Här nedan finns mera information om de verken. Högkänsliga personer kan låna hörselskydd i museets nedre hall. Personalen ger gärna mera information.

I utställningssalarna går det bra att röra sig med rullstol, elrullstol, rollator och barnvagn. På en del ställen kan det vara lite mindre utrymme, så om det är rusning måste man vara beredd på att vänta lite för att få se de verk där det bara ryms några personer i taget.

På utställningen finns diskussionsguider som gärna svarar på frågor om verken eller till exempel om den service som erbjuds på Amos Rex.

Verkens innehåll och sin­nes­ob­ser­va­tio­ner

På denna sida ser du information om verk där det finns något att beakta i fråga om innehåll eller sensoriska intryck, och om verk som man undantagsvis får beröra på något sätt.

Juho Lehiö

face: to put on a face, to remove a face 

En installation i blandteknik kring temat makeup och utseende. Verket tar upp frågan om vad teknologin kan göra med människans utseende och hur brutalt det kan vara.

Till verket hör två makeupbord, makeuptillbehör, en video och ansiktsfilter. Du kan testa filtret på ditt eget ansikte genom att sätta dig på stolen framför skärmen.

Sätt dig framför kameran och prova filtren själv. Filtret aktiveras när du lutar huvudet åt höger.

Viivi Saikkonen 

Love is Hard 

En installation med skulpturer, tre videoverk och en rosa kramstol i sammet. Stolen har armar som du kan vira om dig. I videorna finns tal och technomusik som du kan lyssna till med hörlurar. Videorna kan ses stående och sittande. Du får bara röra vid stolen och hörlurarna, var snäll och rör inte skulpturerna.

Janna Lindfors 

Illan tullen
När natten faller på
As the Evening Falls

Installationen består av ett tält som sytts av ljusa tygbitar och en animerad kolteckning som projiceras på tältväggen. Verket har ljud som hörs genom högtalarna i tältet. Det ryms fem personer i taget inne i verket. Animationen kan också ses på utsidan av tältet.

Verket handlar om förlust.

Ida Tomminen

Botanical Excellence 

En installation med en rya som man får sitta på. Var snäll och klättra eller gå inte på ryan med skorna på.

Man får sitta på ryan.

Leevi Toija 

Constructing Spaces of Memory 

Ett videoverk som skildrar en sandhög. I verket ingår också en pappersutskrift (ett manifest), som du får ta med dig. Verket har inget ljud.

Antti Järvelä & Robin Berende 

F41.1 

Verket handlar om mental hälsa, speciellt ångest. Idén med verket är att simulera både de många fysiska och psykiska förnimmelser som hänger ihop med ångest och hur de förnimmelserna uppstår. F41.1 är diagnoskoden för generaliserat ångestsyndrom.

Verket kan väcka ångest. På väggarna projiceras snabbt växlande och ibland flimrande bilder. Ibland är det högt ljud i verket, men det finns också lugnare avsnitt. Verket finns i ett avskilt utrymme med gardiner för dörröppningarna, så att det blinkande ljuset inte lyser igenom.

Flera personer kan gå in i rummet samtidigt. Hela rummet fylls av ett intensivt bild- och ljudlandskap. I mitten står fyra piedestaler, på var och en av dem finns en pulsmätare. Varje mätare kan användas av en person i taget och användarens pulskurva projiceras på väggen. I rummet finns närmare anvisningar om hur pulsmätningen går till.

Verket kan väcka ångest. Verket innehåller blinkande bilder och tidvis höga ljud.

Juulia Vanhatalo 

Filtteri
Filter 

Videoverket kommenterar hur vi förändrar vårt utseende och bilder på oss i sociala medier med hjälp av olika bildbehandlingsprogram och filter. Ett lågt projektorsurr hörs genom högtalarna i rummet.

Rong-Ci Zhang 

Kylmän vyöhykkeen sademetsä
Regnskogens kyliga zon
Frigid Zone Rainforest 

Ett verk som handlar om förflyttning och om att leva i Finland som utlänning. I rummet finns kopior av en seriebok som du får bläddra i. Vi ber dig att inte röra vid glasvasen eller vattnet.

Samir Kuronen

Ana/Minä
Ana/Jag
Ana/Me 

Ett videoverk som handlar om konstnärens marockansk-finländska identitet. Bilderna i verket kan kännas skrämmande för en del tittare.

Claudia Hirvonen

One 

Det svartvita, minimalistiska videoverket handlar om enhet och om att komma samman. Verket projiceras på en piedestal på golvet och det har en mjuk ljudvärld som hörs genom högtalarna intill verket.

Mimmi Ahonen

Tämä on tunnustus  

För denna textbaserade affischserie har konstnären samlat in anonyma bekännelser av slumpmässigt valda personer. En del av texterna i verket kan vara upprörande.

Texterna på affischerna är på finska. I rummet finns översättningar till svenska och engelska.

Performativ konst på Generation 2023

Till utställningen hör flera performativa verk som du kan se på vissa bestämda tider. Personalen berättar gärna mera om verken och om hur du bäst kan uppleva dem i rummet.

Mera information om de performativa verken och vilka tider de uppförs

Två av verken på utställningen kan upplevas utanför utställningsrummet:

Siiri Hänninen & Jon Pettersson
Kuunnelmakävely
Hörspelspromenad
Audio Walk 

Hörspelet vägleder oss till att stanna upp och observera stadsrummet och dess ”ickeplatser” med nya ögon.

Du kan lyssna till det finskspråkiga verket på webben med din egen apparat. Lyssna gärna ute i stadsrummet, med egna hörlurar (helst öppna, inte hörlurar med brusreducering). Översättningar av texten finns på webbplatsen.

I entréhallen på gatuplanet i Amos Rex finns också en plats där man kan lyssna på verket. Personalen visar dig gärna dit.

Lyssna

Maija Fox
A Maple Wingnut; Greeting with chimneys and adjusting with the moment

En utomhusskulptur föreställande ett lönnfrö som rör sig i vinden. Bäst ser du verket på gatunivå, från Mannerheimvägen nära huvudingången till Amos Rex.

Studio Rex

Du kan titta in i Studio Rex under ditt museibesök eller reservera en konstverkstad för din grupp.

Under utställningen Generation 2023 kan man använda Studio Rex till att slappa på en matta, röra vid olika materialprover, andas ut och bara vara en stund, samtala med andra – eller bara sitta tyst.

I rummet finns ett lugnt ljudlandskap och en mindre än tio minuter lång videoprojektion som går i loop och där det ibland visas en ganska kraftig röd färgnyans. I rummet finns hörlurar med brusreducering. Det är dunkelt ljus i rummet.

Utställningsbesökare får gå in i Studio Rex också om där finns grupper som deltar i en konstverkstad, men vi ber dig visa hänsyn, så att gruppen kan arbeta i fred. Studio Rex delas itu av en mellanvägg, den ena delen av rummet är avsedd för konstverkstäder som reserverats i förväg. Rumsdelarna är markerade.