Amos Rex

Ingångar

Den hinderfria ingången till Amos Rex är vid Glaspalatsets torg. Den hinderfria ingångens dubbeldörrar öppnas automatiskt med ett knapptryck.

Personer som använder den hinderfria ingången kan köpa biljetter eller byta förhandsbiljetten mot inträdesklistermärke i Amos Rex Shop.

Dörrarna vid Mannerheimvägen är inte hinderfria: huvudingångens dörrar är tunga och öppnas inte automatiskt. Dörren till Amos Rex Shop vid Mannerheimvägen är smal och öppnas inte automatiskt. Vid båda ingångarna finns en 25 mm hög tröskel.

Hissar och trappor

Museets två hissar finns i entréhallen vid museibutikens kassa. De är hinderfria: hissarna är rymliga och knapparna är på tillgänglig höjd. Hissen har dörrar på båda sidorna – rullstolsburna behöver således inte backa ut.

Trapporna som leder ner till utställningsvåningen (-1) är breda, vita och ganska långa. Det finns räcken vid väggarna.

Det finns inga trappor eller trösklar på Amos Rex utställningsvåning (-1).

Garderob och toaletter

Museets garderob (våning -1) är hinderfri.

Garderobens förvaringsskåp är gratis. De fungerar med en fyrsiffrig kod som man själv väljer – skriv upp eller lägg koden på minnet. Det krävs lite fingerfärdighet för att låsa skåpet. Garderobens belysning är svagare än i de övriga allmänna utrymmena.

På utställningsvåningen (-1) finns unisextoaletter i två olika förrum, mittemot garderoben. Längst bak i båda förrummen finns en rymligare, hinderfri toalett. Bredvid garderoben finns dessutom en hinderfri handikapptoalett/skötrum.

Det finns inga toaletter på gatunivå vid Mannerheimvägen, på våningen där Amos Rex Shop och biljettkassan finns.

Mu­sei­be­sök

Information om utställningarna finns alltid på finska, svenska och engelska.

Amos Rex utställningssalar är hinderfria. Mellandörrarna öppnas automatiskt med rörelsesensor, och det finns inga trösklar. Utställningsutrymmenas belysning varierar beroende på utställning.

Amos Rex har ingen induktionsslinga.

I Amos Rex gäller EU:s Funktionshinderskortet.

Vid kundbetjäningsdisken finns lätta rullstolar till låns för att underlätta besöket. Man kan inte reservera rullstolar på förhand.

I museet finns lätta och portabla hopfällbara pallar. Sittplatsernas antal varierar beroende på utställning. Det finns bänkar i salen där Sigurd Frosterus samling visas. I våningen på gatunivå finns många bänkar och sittplatser.

På grund av konstverkens säkerhet är det förbjudet att ta in stora väskor och ryggsäckar, mat och dryck eller andra vätskor. Det är förbjudet att gå med dubbskor i utställningssalarna. Personalen svarar gärna på ytterligare frågor.

Museibutiken Amos Rex Shop är hinderfri. Använd den hinderfria dörren vid Glaspalatsets torg.

Personal

Museets personal känner du igen på deras ljuslila arbetsrockar.

I utställningssalarna arbetar diskussionsguider. Du kan alltid be dem om hjälp eller ställa frågor om museet, dess service eller utställningar.

As­si­sten­ter och le­dar­hun­dar

Det är gratis inträde för personliga assistenter. Välj biljettyp 0,00 € i webbshoppen, om du köper biljett på förhand.

Ledarhundar är välkomna.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion

Bekanta dig också med följande sidor

Vill du ha detaljerad information om hur det är att besöka museet eller se utrymmena på förhand?
Se också: Autismvänliga anvisningar inför museibesöket

Varierande information om utställningar och verk:
Till stöd för ett förberett besök

Besök Amos Rex tillsammans med barnen:
Amos Rex för barn

Information om museibesök under coronatiden:
Museibesök och corona

Bio Rex

Bio Rex. Photo Tuomas Uusheimo, Amos Rex

Bio Rex

I anslutning till Amos Rex finns Bio Rex, som inte är helt hinderfri eller tillgänglighetsanpassad.
Bio Rex har ingen induktionsslinga.

Ingångar, hissar och trappor

Ingången till Bio Rex är samma som museets huvudingång. Ingången är vid Mannerheimvägen. Dörrarna öppnas inte automatiskt och är tunga att öppna. Vid dörren finns också en 2,5 cm hög tröskel.

Den hinderfria ingången till Bio Rex är vid Glaspalatsets torg. Den hinderfria ingångens dubbeldörrar öppnas automatiskt med ett knapptryck.

Till Bio Rex, som är på Glaspalatsets andra våning, kommer man via de långsamt stigande, breda och långa trapporna. Trapporna leder uppåt från entréhallen vid biljettkassan. I mitten och på sidorna av trappan finns räcken. Till Bio Rex kommer man också med den hinderfria hissen i museets entréhall vid museibutiken. På andra våningen, till vänster om hissen finns dubbeldörrar som är besvärliga att öppna. Dörren har också en 2 cm hög tröskel. Dörröppningens bredd är ungefär 77 cm då en dörr är öppen och 158 cm då båda dörrarna är öppna.

En­tré­hal­len, to­a­let­ter­na och terrassen

Det finns många mjuka bänkar och ståbord i Bio Rex entréhall. En del av bänkarna har ryggstöd. Till Bio Rex läktare och salens loger kommer man endast via en spiraltrappa.

Toaletterna i Bio Rex foajé är inte hinderfria. På samma våning finns en hinderfri toalett vid Glaspalatsets restaurang. Vägen dit från biografen eller foajén är inte hinderfri och det finns dörrar som inte öppnas automatiskt. Tillgång till den hinderfria toaletten kan inte alltid garanteras. De hinderfria toaletterna på utställningsvåningen (-1) kan användas av Bio Rex besökare då museet är öppet.

Dörren till Bio Rex terrass har en 6,5 cm hög tröskel. Terrassens dörr är inte automatisk. På terrassen finns en smal, permanent ramp som ändå inte helt garanterar tillgängligheten. Till rampen kommer man via en 96 cm bred korridor från terrassens dörr. Rampen är 89 cm bred och 220 cm lång.

Henry Moores skulptur Moon Head visas i Bio Rex. Verket är i ögonhöjd för en stående person och lite högre om man sitter. Till skulpturen kommer man via Bio Rex trappor eller den hinderfria hissen, vars detaljerade tillgänglighetsuppgifter nämns ovan.

Bio Rex sal

I Bio Rex finns en stigande salong med trappor på sidorna. Trapporna är breda, låga och långsamt stigande. Det finns räcken vid väggarna. Salongens stolar är stoppade och har armstöd. Sätet är av biograftyp och viks ner.

Till Bio Rex scen kommer man via dörrarna vid Glaspalatsets torg/Mauno Koivistos plats. Dörrarna är inte automatiska och de har 3,5 cm och 3 cm höga trösklar. Det går att bygga en ramp på den korta trappa som leder till scenen. Rampbygget måste avtalas om på förhand.

Salens tillgängliga platser finns i läktaren på rad 9, där det går att ta bort och ordna om radens bänkar. Om du meddelar arrangören i förväg om ditt besök, ordnar vi en tillgänglig plats åt dig på förhand.

Den första dörren som leder in i salen har en 3 cm hög tröskel, men i övrigt är passagen till salen hinderfri.

Feedback

Med formuläret kan du ge respons på tillgängligheten och hinderfriheten. Formuläret är anonymt, men om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter.

*” anger obligatoriska fält