Au­tis­m­vän­li­ga an­vis­ning­ar till stöd för besök

Den här sidan beskriver vad du kan förvänta dig under ditt museibesök på Amos Rex. Det är avsett för alla som vill få lite mer information för att förbereda och planera för sitt museibesök. Var kan du köpa dina biljetter, hur går du in och vem träffar du i museet? Läs den här sidan innan ditt besök.

Vänligen notera

Under våren och sommaren 2023 kan det hända att du hör starka explosionsljud från grannens byggarbetsplats intill Amos Rex

Tvärs över Glaspalatstorget och under jorden nära Amos Rex byggs Kulturkasernen, ett nytt kultur- och evenemangscenter som öppnar år 2023. Nu på byggarbetsplatsen detonerar de berggrund ungefär 2–3 gånger om dagen, under vardagar. Detonationerna avger ett plötsligt, högljutt explosionsljud som hörs i museet. Smällen varar i ca en sekund och är 90–100 decibel. Smällen har ungefär lika högt ljud som en högljudd konsert. Smällen kan också orsaka vibrationer som du kan känna av i museet.

Explosionerna orsakar ingen fara för våra museigäster, men de kan låta och kännas lite skrämmande. Inga andra byggljud från byggarbetsplatsen borde höras i museet.

Ifall plötsliga och höga ljud känns obekväma för dig kan du besöka museet på lördagar och söndagar. Det förekommer inga detonationer under veckosluten under museets öppethållningstider. Detonationsarbetet flyttar stegvis längre och längre bort från museet under våren och sommaren 2023 och decibelnivån sjunker i samma takt. I nuläget beräknas det att detonationsarbetet avslutas inom julimånad.

Du kan alltid be vår personal om tilläggsinformation! Vi uppdaterar informationen ifall situationen förändras. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som det här kan orsaka!

1. Ingång

Välkommen till konstmuseet Amos Rex! Museets ingång finns på adressen Mannerheimvägen 22–24, Helsingfors, i en byggnad som heter Glaspalatset. För att öppna dörren måste man dra hårt, dörren är mycket tung.

Amos Rex sisäänkäynti Tuomas Uusheimo
Ingången till museet från Mannerheimvägen. Bilden visar ingången till museet i en cirkel.

Det finns en ingång till, den är tillgänglig och finns på innergården, på Glaspalatstorget. Dra i handtaget för att öppna dörren, eller trycker på knappen till vänster om dörren.

Museon esteetön sisäänkäynti Lasipalatsin aukiolla. Avauspainike on ympyröitynä kuvassa.
Tillgänglig ingång från Glaspalatstorget.

På torget finns kullarna som bildar museets tak. Det går att kika in genom fönstren ner i museets underjordiska entréhall. Man får klättra på kullarna, men försiktigt – de är överraskande branta.

Museo sijaitsee maan alla, nämä kummut ovat museon katto.
Museet ligger under jord, de här kullarna är museets tak.

Just nu finns det en byggarbetsplats i närheten av museet. Vissa byggljud kan höras på museet men inte hela tiden och inte alls under helgen.

2. Personal

Många personer arbetar på museet, du känner igen dem på deras lila arbetsrockar och svarta t-tröjor med texten Amos Rex. Dessutom har de namnskyltar. I utställningssalarna finns guider, som du kan vända dig till om du har frågor om konstverken eller vill be om hjälp med något. Guiderna kan också komma fram till dig på eget initiativ för att berätta något om verken på utställningen. Du kan alltid vända dig till guiderna om du vill fråga något eller höra mera om utställningen eller museet. Du kan fråga guiderna vad som helst, till exempel var toaletterna finns, hur många verk det finns på utställningen eller be dem berätta mera om konstnären.

Amos Rex personal har på sig lila rockar.
Amos Rex personal har på sig lila rockar och svarta tröjor. Personalens namskyltar visar vilka olika språk dom talar.

Man behöver inte förstå konsten och man behöver inte gilla allt. Alla frågor och upplevelser är tillåtna!

På museet arbetar också vakter, på deras arbetskläder står det Securitas. De finns på plats för att se till att både människor och konstverk är trygga.

Du kan vända dig till vem som helst i personalen eller bland vakterna i vilket ärende som helst, de hjälper dig alla och visar dig vidare.

3. Att köpa biljetter

Du kan köpa inträdesbiljett till museet antingen i museets kassa eller i förväg på nätet. Fråga i kassan hurudan biljett du behöver och berätta om du har ett museikort eller om du hör till någon rabattgrupp, exempelvis personer under 18 år. Biljettpriserna hittar du här och på affischen som finns vid kassadisken. Om du har köpt biljett på nätet i förväg ska du visa upp den i kassan då du kommer till museet.

I kassan kan du betala med bank- och kreditkort och med olika kultursedlar. På grund av coronaviruset önskar vi att du inte använder kontanter, men om du inte har något annat betalningsmedel får du betala kontant.

Museet har två kassor. Den ena finns vid ingången från Mannerheimvägen, genast innanför dörren. Det kan vara kö till kassorna, så var beredd på att vänta en stund.

Kassatiski museon eteisaulassa tultaessa sisään Mannerheimintien sisäänkäynnistä.
Kassadisken i museets entréhall då man kommer in genom ingången från Mannerheimvägen.

Den andra kassan finns i museibutiken. Om du kommer in genom den tillgängliga ingången från Glaspalatstorget och vänder till höger efter ingången är du redan i museibutiken, där den andra kassan finns.

Museomyymälän kassatiski. Tällä kassalla voi ostaa pääsylipun tai näyttää ennakkoon ostetun pääsylipun. Lisäksi tällä kassalla voit maksaa museokauppaostoksia.
Kassadisken i museibutiken. I den här kassan kan du köpa en inträdesbiljett eller visa upp en biljett som köpts på förhand. Dessutom kan du betala för inköp som du gör i museibutiken.

Då du har köpt en biljett i kassan eller visat upp en biljett som du köpt på förhand får du en dekal av personalen. Dekalen är din inträdesbiljett, den ska du limma på ett synligt ställe på dig själv, till exempel på handryggen eller på kragen. Låt dekalen sitta kvar under hela besöket. Då du går ut kan du antingen behålla dekalen som ett minne, slänga den i skräpkorgen eller limma den på väggen vid ingången, där det finns en massa dekaler från tidigare.

Kassalta saa lipun ostamisen jälkeen pääsylipputarran. Pääsylipputarra on joka päivä eri näköinen. Vierailun jälkeen tarran voi liimata tätä tarkoitusta varattuun seinään.
Efter att ha köpt en biljett får du en inträdesdekal i kassan. Den ser olika ut varje dag. Efter besöket kan du limma dekalen på väggen med alla andra dekaler.

Du kommer in på museet med samma inträdesdekal hela dagen. Så om ditt besök blir avbrutet kan du komma på nytt senare samma dag.

4. Museibesök i koronatider

På grund av covid 19-pandemin vi önskar att besökarna använder munskydd under hela besöket. Du får en mask gratis i kassan om du har glömt din hemma. Använd handsprit så fort du kommer in på museet och håll god handhygien. Du kan använda din egen handsprit innan du går in på utställningen. Inne i utställningslokalen får man inte använda handsprit. På museet finns också handsprit på flera ställen. Håll säkerhetsavstånd på minst två meter till andra besökare och personalen.

Närmare anvisningar finns här.

5. Att komma in till utställningen

Då du har köpt din biljett kan du gå ner till nedre våningen. Utställningslokalerna ligger under jord. För att komma dit går du antingen ner för trappan eller tar hiss.

Trappan finns mitt i museibutiken. Den är ganska brant, kraftigt upplyst och helt och hållet vitmålad. Räcken finns på vardera sidan om trappan, det finns inget mitträcke.

Valkoiset portaat vievät museon maanalaiseen aulaan ja näyttelytiloihin. Huomioi, että portaat ovat jyrkät.
Den vita trappan leder till museets underjordiska entréhall och till utställningssalarna. Observera att trappan är brant.

Hissarna finns till vänster om trappan. Utställningen är i våning –1. Vid hissknappen står det Exhibition, alltså utställning.

Hissarna har upplysta väggar. Väggarna är gjorda av ett genomskinligt material och bakom dem syns ljus i olika färger. Ljusen pulserar, men de blinkar inte häftigt. Ljudmiljön i hissen är tyst.

Näyttely sijaitsee maan alla kerroksessa –1. Sinne pääset myös hissillä. Museossa on kaksi hissiä vierekkäin.
Utställningen hålls i våning –1. Dit kommer du också med hiss. I museet finns två hissar bredvid varandra.
Shown here, are the elevator's buttons. Mannerheimintie level is marked with green 1 Exit and underground exhibition floor is marked with white K1 Exhibitions.
Här visas hissens knappar. Mannerheimvägen är markerad med grön 1 Exit och underjordisk utställningsvåning är markerad med vita K1 Exhibition.

6. Entréhallen under jord

I nedre våningen finns museets entréhall, som man går igenom för att komma till utställningssalarna. Hallen är vitmålad och är kraftigt upplyst. I hallen finns också följande:

Garderob

På grund av coronaviruset är museets bemannade garderob inte i användning. I hallen finns låsbara skåp, som är gratis att använda, och klädhängare, där du kan lämna ytterkläder och andra saker. Skåpen finns i den del av hallen som är svart till färgen.

På museet kan du vid behov låna hörselskydd, rullstol, rollator, barnvagn, skrivunderlägg och förstoringsglas. Vänd dig till personalen om du behöver låna något för ditt besök.

Lukittavat lokerot, WC-tilat ja lastenhoitohuone sijaitsevat kaikki samalla mustalla alueella.
Låsbara skåp, toaletter och skötrum för barn finns alla i det svarta området.

Så här låser du skåpet: tryck först på Start-knappen i nedre vänstra hörnet på knappsatsen. Efter det trycker du in fyra siffror som du själv väljer och sedan trycker du på lås-symbolen som finns nertill till höger. Kontrollera att skåpdörren säkert har gått i lås.

Viktigt! Kom ihåg den fyrsiffriga koden som du valde, du behöver samma kod för att låsa upp skåpet. Skåpet öppnas på samma sätt som du låste det. Lägg också skåpets nummer på minnet, så du hittar rätt skåp då du ska gå.

WC

Toaletterna finns i samma område som förvaringsskåpen. Toalettutrymmena är delade i två delar. De är inte indelade enligt kön, så du kan använda vilken sida du vill. På båda sidorna finns flera små WC-bås. Det kan vara bra att veta att det finns skräpkorgar för sanitetsavfall bara i WC-båsen på vänster sida. I de två första båsen på höger sida finns det pissoarer, men inga toalettstolar.

Amos Rexin WC:t.
Toaletter i Amos Rex.

På båda sidorna finns tillgängliga toaletter längst in, de lämpar sig för dem som använder rullstol.

Alla funktioner i toaletterna, från spolning till handtvätt, fungerar med rörelsesensorer. Vifta alltså med handen framför det du vill använda. Det finns inga blåsande handtorkar på toaletterna.

Skötrum för barn, barnvagnar

Skötrum för barn finns i samma område som förvaringsskåpen. Dörren finns i den svarta ribbväggen, till höger om dörröppningen som leder till toalettutrymmena. I skötrummet finns skötbord, handdusch och potta.

Barnvagnar kan ställas vid bakväggen i området med förvaringsskåp. Platsen är utmärkt med en liten barnvagnssymbol på väggen. Observera att man inte får ställa barnvagnar framför nödutgångarna. Det går också att ta in vagnen på utställningen, men töm den i så fall på de mest skrymmande sakerna. Museet har också barnvagnar att låna ut. Fråga personalen, de hjälper gärna!

Ingång till utställningen

För att komma till utställningen går du genom skjutdörren som finns i den vita entréhallen. Vid dörren står personal som kontrollerar din inträdesdekal. Personalen säger också till om du har med dig saker som borde lämnas i garderoben innan du kan gå in på utställningen.

Amos Rex personal har på sig lila rockar och svarta tröjor.
Här är ingången till utställningshall. En av museets personal granskar vid dörren att du har din inträdesdekal. Dörrarna är automatiska.

Här finns museets regler med information om vilka föremål man inte får ta med i utställningslokalen. Någon från personalen kan komma fram till dig och säga till om du har med dig något förbjudet. Det gör ingenting om du inte själv kommer ihåg att lämna ifrån dig allt som nämns på listan – personalen finns på plats just för det här och de hjälper dig gärna.

Museets regler är i korthet:

  • Man får inte röra vid konstverken, om man inte blir specifikt uppmanad till det, antingen av personalen eller med en text invid verket.
  • Man får inte äta eller dricka i utställningssalarna. Dryckesflaskor, andra vätskor och matsäck måste lämnas i garderoben eller i ett skåp.
  • Stora ryggsäckar, väskor och paraplyer måste man lämna i ett skåp. Du får ta med en mindre ryggsäck till utställningen om du bär den på framsidan eller i handen.
  • Man får röra sig fritt på utställningen och prata i helt normal samtalston.

Någon från personalen står eller sitter bredvid utställningshallens automatiska dörrar i entréhallen. Vid skjutdörren finns en ställning med utställningsbroschyrer. Vi rekommenderar att du tar med dig en broschyr på utställningen. I den finns mera information om verken och en karta över utställningen. Broschyrerna finns på svenska, finska och engelska. Den kostar ingenting och du kan antingen ta den med dig eller lämna den för återvinning. Återvinningslådan är en genomskinlig plastkub som finns i ändan av garderobsdisken. Du kan också hitta utställningsbroschyren på vår hemsida.

Utställningsbroschyr

Golvet i utställningssalarna är av trä. Eftersom golvet är byggt av separata träbitar är det lite ojämnt. Golvet är gjort av trä för att skapa bättre akustik i lokalen och det är också behagligare att stå på i långa stunder.

Studio Rex

Den första skjutdörren på vänster sida då man kommer in i entréhallen leder till museets konstverkstad, som heter Studio Rex. Rummet är öppet för alla och där finns saker att göra som anknyter till den pågående utställningen. I rummet finns stolar, bord och varierande uppgifter, det kan till exempel vara att spela något spel eller titta på något konstverk.

7. Den aktuella utställningen och stilla rum

Utställningarna på Amos Rex byts ungefär tre gånger i året. Mera information om utställningarna hittar du här.

För att göra det lättare att planera besöket finns det en separat webbsida med innehållsvarningar och närmare information om verken. Där beskriver vi vad som finns i de olika utställningsrummen och berättar ifall de utställda verken har höga ljud eller annat som kan vara bra att beakta. Läs mera om den aktuella utställningen här.

Utställningens innehållsvarningar

Stilla rum

Förutom tillfälliga utställningar har museet också en samling som är permanent utställd. Den finns utmärkt på utställningskartan under namnet Sigurd Frosterus samling. I detta rum hänger det målningar på väggarna. Här finns inte ljud eller andra störande stimuli. I rummet finns tre bänkar, som man kan sitta på och slappna av i lugn och ro. Du kommer in hit med samma biljett, rummet finns i samma lokal som de andra utställningarna.

Vem som helst i personalen kan följa dig till det stilla rummet med Frosterus-samlingen, eller vid behov följa dig ut ur utställningslokalen helt och hållet. Tveka inte att be om hjälp av personalen så fort det känns så.

Underjorden kartta Amos Rex 2022 SV
Planritning över den aktuella utställningen. Det stilla utställningsrummet heter Sigurd Frosterus samling.

8. Till sist

Du får röra dig fritt på utställningen och tillbringa så lång tid du vill där. Du kommer ut genom samma dörrar som du kom in genom. Kom ihåg att ta ut dina saker ur det låsta skåpet eller garderoben och att lämna tillbaka saker som du eventuellt har lånat.

Museet har en egen butik i gatuplanet. Om du köper något kan du betala i butikens kassa. För att komma ut ur butiken kan du antingen gå genom den tillgängliga dörren till Glaspalatstorget eller genom den lilla dörren till Mannerheimvägen.

Om du vill ge respons om ditt besök kan du ge den till personalen, eller använda responsfältet här nedan.